Lördagen i Gnesta

Centerpartiet i Gnesta har börjat sin valkampanj!

Vi stod utanför Coop i Gnesta i lördags och gjorde en egen liten undersökning som handlade om RUT-avdraget som infördes den 1 juli 2007.
Vi frågade invånarna i Gnesta hur de såg på avdraget och de fick möjlighet att visa sin åsikt genom att lägga en kula i en av två glasbringare. Den ena stod det ”VD” på och den andra stod det ”piga” på.

Vi mötte många Gnestabor som var ute på lördagen i centrum och som passerade vårt bord där vi stod. Många hade åsikter och ville dela med sig. Det var en intressant lördag och vi fick lyssna på många bra reflektioner kring RUT-avdraget.

Tack alla Gnestabor som oavsett partifärg stannade och delade med sig av sina åsikter. Det är alltid roligt att ha samtal och diskussioner även om man inte alltid tycker lika.

/ Alexandra

Läs Mer

Vårt vackra Södermanland …

Sveriges Häradsallmänningsförbund hade årsmöte i helgen, samtidigt bjöd Åkers och Öster-Rekarnes Häradsallmäningar på skogsexkusion.

Medföljarprogrammet var ett besök på Stora Sundby slott, där ägaren Johan Klingspor guidade. Se och läs om slottet …

Dag två kunde vi på plats ute i skogen se röjning, flisning och stubbrytning. Med käft som en dinosaurie bet maskinen tag i stubben, lyfte upp och skakade av jorden och bet sönder … kanske har jag sett för mycket dinosaurier på film!Närregnet kom åkte vimed bussarna till Lindholms gård i Barva och fick ta frågestunden i deras maskinhall. Gården brukas av Martina Schagerlund, som tillsammans med tre andra lantbrukare bildat Rekarnekött … Lokalproducerat hela vägen.

Lunchen, som såklart var lokalproducerad åts i gårdens verkstad. Den smakade härligt efter en förmiddag i skogen … hemfärd genom ett vackert Sörmland med blommande liljekonvaljer utmed vägarna. Plockade en liten bukett, den doftar underbart!

// Ingalill

Läs Mer

Är det mindre fint att städa hemma hos någon?

RUT-avdraget

Att vara småbarnsförälder och jobba heltid kräver ett dygn som har fler än 24 timmar. Utöver att jobba heltid, hämta och lämna på förskolan/fritids förväntas man klara hela hushållsarbetet. Är barnen lite större står ofta skjuts till träning på schemat. Kanske har man också gamla föräldrar att se om. Många lever, med andra ord, under stor press.

Den tid som vi i normala fall lägger på just städning kan istället läggas på familjen. Detta tack vare de hushållsnära tjänsterna som har blivit en succé. Förutom att underlätta familjers vardagsplanering sysselsätter de nya arbetstillfällena idag 11 000 människor. Med andra ord har långtidsarbetslösa, unga och nya svenskar tagit ett viktigt steg in på arbetsmarknaden.

Vänsterpartierna tycks inte se de fördelar som hushållsnära tjänster för med sig – de kommer nämligen att ta bort reformen om det blir maktskifte i höstens val. Detta tycks bero på deras samhällssyn, att det skulle vara mindre fint att städa hemma hos någon annan. Centerpartiet tycker att alla jobb är värda lika mycket. Vi kommer att ta strid för hushållsavdraget i höstens val. Det tjänar både småföretagare, arbetssökande och barnfamiljer på.

/ Alexandra

Läs Mer

Gymnasieskolans stålbad

Elevantalet i våra skolor sjunker, inte bara i vår kommun utan i hela Sverige. Vi är många kommuner som redan har omorganiserat och några är mitt uppe i förändring, men processerna är långt ifrån över. Inga enkla ärenden vi politiker har att hantera och sällan är alla överens om de lösningar som föreslås.

Grundskolans elevantal har sjunkit och nu väntar ett stålbad för gymnasieskolan. De kommunala gymnasieskolorna anpassar sig hela tiden efter elevernas val, men det är endast smärre förändringar. När nu elevantalet minskar krävs omfattande ändringar även där.

Friskolorna växer, etablerar sig på fler orter och har fler inriktningar på sina program. Det gäller att kunna se in i framtiden. Vilken utbildning ska våra ungdomar ha för att få framtidens jobb. En av våra tidigare förvaltningschefer sa att ”när man börjar skolan startar man en utbildning för ett jobb som ännu inte finns:” Jaa, hur ser de nya jobben ut?

Platsantalet ökar och eleverna blir färre, inom kort kommer det att finnas dubbelt så många utbildningsplatserplatser som elever, en ekvation som inte går ihop.

// Ingalill

Läs Mer

Veckan som gått …

Knappt något bloggat på en hel vecka, det var de´ här jag befarade när vi började valblogga. … förtroendeuppdraget som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden tar sin tid.

· Lunchmöte … samverkansmöte med socialnämnden, där bland annat det fortsatta arbetet med familjecentralen planerades. Kultur- och teknik kommer att inbjudas, till nästa möte, för att vi ska få ett helhetsperspektiv i det fortsatta samarbetet kring våra ungdomar.
· Barn- och utbildningsnämnd …
· Intervjuer för att få fram tre förskolechefer … fortsätter nästa vecka.
· ”Sörmland UPP-märksammar barnen”, ett tvådagarsseminarium anordnat av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa , UPP-centrum … Socialstyrelsen. Hur mår våra barn och ungdomar? … och på vilket sätt hjälper vi dem?

”Demokratisk styrning och politiskt ansvar med utgångspunkt från befolkningen och dess behov”, ”Barn med psykisk ohälsa, vilka är det?” och ”Vad säger barnen till BRIS som de inte säger till andra vuxna. Vilka barn kontaktar BRIS och om vad?”
… var några av rubrikerna.

Vi som var där, politiker och tjänstemän från alla sörmländska kommuner och Landstinget, var överens om att vi måste samarbeta bättre. De sörmländska barnen är allas ansvar!
Mötet på Solbacka var det andra seminariet i en serie på planerade fem möten. Mellan dessa kunskapsseminarium jobbar vi vidare och hittar samverkansformer inom och utanför den egna kommunen.

I dag har jag varit till Vingåker, där jag sitter i direktionen på Vårdförbundet Sörmland … och strax ska jag på gruppmöte i centerpartiet, där vi ska förhålla oss tillkommande ärenden på nämnder och kommunstyrelsen.

// Ingalill

Läs Mer

Nu kommer vi att hinna utan att parkera om!

Tvåtimmarsparkerig är för kort, sa flera kommuninvånare. Kan du inte fixa lite längre tid?
”Man hinner inte gå på kurs, inte både tandläkaren och handla och man hinner inte till frissan”.

På onsdag tar Kultur- och tekniknämnden beslut om tolv stycken 4-timmarsparkeringar framför Auktionisten. Ja, beslutet är inte taget, men jag utgår ifrån att ingen är emot.

Bra för miljön att inte behöva ”parkera om”!

// Ingalill

Läs Mer

Barn o utbildningsnämnden idag

Idag kl 15 har Barn och utbildningsnämnden sammanträde i C-salen på Elektron i Gnesta. Det är alltid öppet för allmänheten att delta.

Det kommer att avhandlas diverse punkter med varierad tyngd.

Vi ska träffa Karina Solax Stridh som ska ge oss en uppdatering av sitt arbete med jämställdhetsprojektet i kommunen.

Det blir en ekonomisk uppföljning, konsekvens analys av de ekonomiska ramarna 2011-2013.

Vår förvaltningschef ska ha genomgång av Allmän förskola, Vårdnadsbidrag och Kulturskolan.

Beslutsunderlag till ärendena finns tillgängliga i kommunhuset, medborgarkontoret och på www.gnesta.se

/ Alexandra

Läs Mer