ALLIANSENS GRÖNA RÖST


En bild från Gnesta station i morse när Inger Fredriksson, riksdagskandidat och jag förmedlade centerbudskap genom Centerkvinnornas tidning Hända + en påse basilikafrö: ”Tänk om det bara fanns en smak!”

* För Centerkvinnorna är 2010 Frihetsvalet, ett val som vi gör för att öka valfriheten och därmed jämställdheten.

* Trots att mänskligheten gjort stora framsteg, har vi inte lyckats skapa ett jämställt samhälle. Kvinnor tjänar mindre pengar än män och drar ett tyngre lass på hemmaplan. Såväl privat som i arbetslivet har kvinnor färre valmöjligheter än män.

* Det är hög tid att ändra på detta. I valet 19 september avgör väljarna om RUT ska få bo kvar i våra hem och underlätta vardagen och om vi får LOV – Lagen om Valfrihetssystem – att välja vem som sköter om hemtjänsten, när vi behöver den, och vem som ger oss sjukvård.

* Rätten att välja handlar också om rätten att vara sin egen, att vara egen företagare eller att välja bland fler arbetsgivare än kommun och landsting.

// Ingalill

Läs Mer

Tillsammans …

En konferens full av inspiration och möjligheter att pröva nya vägar tillsammans i Södermanlands län.
Där förmiddagen ägnades åt att se på det nationella perspektivet när det gäller kultur för barn och unga. En musik- och teaterchef, en projektledare för barns kulturella rättigheter på Kulturrådet, en handläggare på Skapande skola Kulturrådet, ett kansliråd från kulturdepartementet och så projektledare SMoK.

En härligt inspirerande förmiddag där vi tillsammans, tjänstemän och några få politiker, fick en snabb och detaljerad genomgång. Skapandeskola-satsningen fortsätter även i vår kommun.

Läs Dansutrektorns blogg …

Tillsammans tog vi sen några stortag i trädgården under helgen … Gräset det växer, ogräset frösår sig för arbete nästa år och lönnarna som skulle vara en häck har inte hunnits med, så vi tog bort dem helt.

Måndagen startade på Elektron med ”… inspirationsdag på temat jämställdhet och mångfald!”
Ännu ett steg på vägen när det gäller genus och jämställdhetsarbetet i vår kommun. Vår föreläsare Edna Eriksson fick oss ibland att skämmas … inte ser vi väl bara på utsidan av en människa, när vi gör en bedömning, eller? Här får ni lite tänkvärt, här …även från Marie-Louise

* En människas handlingar har inget att göra med VAR man är född.
* Vi kan bara påverka hur vi ser på andra … inte hur andra ser på oss
* I skolan bygger man sitt förflutna

Fråga mej vart jag är på väg, inte varifrån jag kommer!

Utsikt vid en logdörr

På eftermiddagen körde det ihop sig lite … jag hade bjudit hem alla på Centerpartiets lista på mat … och solen sken och det var tröskning! Då ska jag vara på logen och sköta elevatorerna! Men kort avstånd och bra kondition kan fixa det mesta!
Kvällen avslutades tillsammans … med skoj och skratt och självklart slutspurtsplaneringen inför den 19 september.

… Undervisning i Sfi och särvux blev ju så olyckligt av med sina lokaler vid en brand förra veckan. Jag var i går på besök i de tillfälliga lokaler på Liljedalshemmet, där man nu gör så gott man kan för att bedriva undervisning. Diskussioner pågår hur man ska lösa lokalfrågan på lång sikt.

DAGENS BUDSKAP
Migration och integration
* Sverige ska ha en human flyktingpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck
* Vi vill öppna upp gränserna ytterligare för personer som vill komma hit och studera, arbeta eller starta företag
* Den rätta vägen till att etablera sig som ny i Sverige går via arbetsmarknaden

// Ingalill

PS … antalet slag jag behövde på bangolfbanan i går kväll på sponsorträffen … är inget att skryta med!!!

Läs Mer

Entreprenörskap i skolan

För oss centerpartister är det en viktig del i skolans uppdrag att arbeta med entreprenörskap redan i tidig ålder.
Vi vill gärna se mer av entreprenörskap i Gnestas skolor, det framgår av vårt valprogram.

Läroplanen (Lpo 94) uttrycker det på ett fantastiskt sätt när den beskriver att: ”… skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda nu kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ…”

Entreprenör är ett ord som allt flitigare används i vårt samhälle för att beskriva talanger som stark vilja och drivkraft, hög motivation, ansvarstagande, samarbetsförmåga, självständigt lärande, nytänkande, kreativ, ta kalkylerade risker, lösa problem, tänka abstrakt och konkret, utveckla idéer och ha bra hälsa.
Det är egenskaper som kan tränas, läras och utvecklas. Därför finns det nu en pedagogisk form som övergripande beskrivs som entreprenöriellt lärande.

Entreprenöriellt lärande handlar inte bara om produktion, att göra och sälja saker till skolresan eller klassfesten. Det är snarare ett förhållningssätt till lärandet och kunskapsbegreppet.

I företagsamma lärprocesser är skolledare och pedagoger företagsamma. De intar ett förhållningssätt och skapar förutsättningar för att barn ska vara företagsamma barn. Barn som drivs av egen motor och vilja och som med nya kompetenser kanske går vidare och startar egna företag i framtiden. Det blir en fråga inte enbart om fler företag utan om att ge förutsättningar för bra lärande och trygga individer.

/
Alexandra

Läs Mer

Vilja välja Få välja Kunna välja

För Centerpartiet är det en självklarhet att
vilja välja
få välja
kunna välja
på så sätt sätter vi människan i centrum med

frihet, trygghet och mångfald


Vi tror på att människor kan välja själva vilken typ av barnomsorg och
äldreomsorg de vill ha.

CENTERPARTIET VILL: Läs hela vårt program …
• stärka föräldrarnas ansvar för sina barns uppväxt och utbildning.
• Uppmuntra en Öppen förskola i Familjecentralens lokaler för att
skapa naturliga mötesplatser för föräldralediga.
• Erbjuda stöd och utbildning till föräldrar som behöver stöd i sin
föräldraroll.
• Bevara RUT-avdraget.

DAGENS BUDSKAP
Vård och omsorg:
* Vi vill stärka människors självbestämmande och valfrihet
* Vi ska sätta människan i centrum – inte i väntrum
* Valfrihet är en maktfråga. Vem ska ha makten över dig? Ska du eller kommunen bestämma vem som hjälper dig med duschningen när du blir gammal?
* Nu kan du välja vilket apotek du ska gå till eller om du vill köpa Alvedon på ICA eller Preem

// Ingalill

Läs Mer

Centerpartiet har förslagen

Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar hellre vill bli företagare än anställda.

Annie Johansson (C) som är arbetsmarknadspolitisk talesperson menar att det bara är fyra procent av Sveriges unga som de facto har tagit steget att driva ett eget företag och att det är en siffra som Centerpartiet vill ändra på.

Läs förslagen här …

Gnesta kommun ska var länets företagsvänligaste kommun, skriver vi i vårt valprogrami kommunen, som skaerbjuder gynnsamma förutsättningar för både befintliga och nystartade företag. Det
är företagen i kommunen som är grunden för kommunens utveckling.

Därför måstevi i Gnestaaktivt både underlätta för befintliga
företag, stötta nystartade företag och personer som vill starta eget.

Utökat samarbete mellan kommunens företagare/näringslivet
och Frejaskolan inför PRAO och gymnasieval är en förutsättning.

DAGENS BUDSKAP
Jobben:
· Vi vill göra det enklare och billigare att anställa
· Med fler i arbete får vi mer att dela på
· Det är bättre med en fot inne än två utanför
· Trygghet på arbetsmarknaden och hos människor måste skapas genom vetskapen om att mister man ett jobb finns det nya jobb att gå till
· Alla ska ha rätten att komma tillbaka till jobb. Att få en andra chans och kunna försörja sig själv
· Vi vill ha en flexibel arbetsmarknad

// Ingalill

Läs Mer

Centerpartiets skolpolitik

Centerpartiets skolpolitik utgår från att ge alla möjlighet till en likvärdig utbildning, men med stor valfrihet att själv kunna välja bland en mångfald av kommunala och fristående skolor med olika pedagogiska inriktningar. Varje barn ska ha möjlighet att gå i en bra skola och ges de bästa förutsättningar att utvecklas och nå kunskapsmålen.

Centerpartiet reformerar nu tillsammans med övriga allianspartier den svenska skolan för att höja Sverige som kunskapsnation. En ny skollag träder i kraft 2011.

Centerpartiet vill genomföra ett värderingsskifte, ”lust att lära”, i skolan där vi sätter kunskap, kvalitet och elevernas unika förmågor i fokus. Vi vill ha ett större samarbete mellan näringslivet och skolan i Gnesta kommun.

Centerpartiet vill ha skolor kvar i Björnlunda, Laxne och Stjärnhov och hoppas på en inflyttning till dessa orter.

Centerpartiet önskar ett samarbete redan från grundskolan med universitet och högskola, vilket bidrar till att vidare studier känns naturliga.

// Ingalill

Läs Mer

Utsläppen bort … Bilarna kvar

… snart kommer 2010 års valaffischer upp!

Centerpartiet i Gnesta kommun:
Bredbandsutbyggnaden måste fullföljas så att hela kommunen täcks av
möjligheterna att koppla upp sig. Hela landsbygden måste få tillgång till
denna teknik, inte minst för de företag som vill utveckla sin verksamhet
där.
• En snabb och säker dataförbindelse till alla hushåll i kommunen.
• En väl utbyggd kollektivtrafik, med möjlighet till efterfrågestyrd
trafik.
• Tätare turer för den spårbundna trafiken och ett väl utbyggt cykel-vägnät
t. ex. till Björnlunda, Dammhagen och Klämmingsberg/Norrtuna.

DAGENS BUDSKAP
Infrastruktur:
* Infrastrukturen är en del av vår politik för fler jobb och växande företag i hela landet
* Du ska kunna bo på ett ställe och jobba på ett annat
* Infrastrukturen ska sätta medborgaren, resenärens och näringslivets behov i fokus
* Ursäkta röran men vi bygger en bättre infrastruktur – vi har en historisk satsning om nästan 500 miljarder

Planerade investeringar i infrastruktur fram till 2012, i Sverige
56 % på järnväg
42 % på vägar
2 % på sjöfart
… sa infrastrukturminister Åsa Torstensson

// Ingalill

Läs Mer

Närproducerad mat allt populärare …

Enligt DN säljer 163 fler LRF-medlemmar närproducerad mat i dag jämfört med 2007, läs hela artikeln här …

När du ändå är ute och åker, passa på att handla.

Här hittar du … Gårdsbutiker & Butiker i Södermanland

DAGENS BUDSKAP
Klimat och miljö:
· Centerpartiet är alliansens gröna röst
· Sverige ska ha världens mest ambitiösa miljöpolitik
· Utsläppen bort – bilarna kvar
· Vi visar vägen till en fossilfri fordonspark
· Töm skiten vid kaj, inte till havs – Centerpartiet för ett levande hav
· Satsa på sund och säker mat

// Ingalill

Läs Mer