Farfarsprincipen …

I Gnesta kommun finns ett dokument om Rollfördelning politiker – tjänstemän. Ett instruktion, som de senaste dagarna diskuterats både i tal och skrift. Det har varit upprörda röster, ja …vi har t.o.m. kunnat att läsa att en ledamot egenmäktigt upphävt kommunfullmäktigebeslutet!

Beslutet togs 2003, när vi i alliansen samarbetade med socialdemokraterna, miljöpartiet lämnade en skriftlig reservation.

Jag, som var med och tog beslutet tycker inte att det är kontroversiellt. Jag läser inte dokumentet på samma sätt som kritikerna. Tycker inte att det är ett förbudsdokument, utan ett vägledningsdokument för nytillträdda tjänstemän och politiker.

* Det ena är hur politiker ska gå till väga när de vill besöka någon av de kommunala arbetsplatserna … politikern kontaktar förvaltningschefen som i sin tur kontaktar arbetsplatsens chef, för att höra efter när det är lämpligt att göra besöket!

Farfarsprincipen

* Det andra gäller om någon på en arbetsplats vill ta upp någon fråga om sin egen roll eller något inom verksamheten … de bör först ta upp det med sin närmaste chef. Om man inte får gehör för sina frågor, tar man upp det med förvaltningschefen (farfarsprincipen). Kommunchefen är också möjlig att kontakta.

De flesta frågor går att lösa inom organisationen, men om man inte känner sig nöjd … kan man vända sig till politikerna.

Min egen erfarenhet, efter att ha varit politiker i Gnesta kommun i tjugo år, är att när jag blivit kontaktad av kommunanställda har jag tagit upp frågorna med förvaltningschefen och diskuterat hur man kan lösa det konkreta problemet!

Nu tänker den nya majoriteten upphäva och ta ett nytt beslut … enligt vad jag förstår vill de att alla kommunanställda ringer direkt till politikerna! Blir politikerna då både arbetsledare och arbetsgivare och kommer politikerna utifrån den informationen skriva fram ärenden?

Bra att frågan lyfts så att vi kan reda ut rollfördelningen.

// Ingalill

Läs Mer

De verkar inte så överens precis…

Jag promenerade till mitt jobb i morse och gick och funderade på socialnämndens möte i går i Gnesta. Eftersom jag är ny i nämnden så är det mycket att sätta sig in i och försöka förstå alla lagar och riktlinjer. Men trots att jag och några med mig är nya i nämnden så ska verksamheterna och ansvariga chefer fortsätta sitt fantastiska arbete…
De bjöd oss på en heldag med massor av information om vars och ens arbetsområde i förvaltningen. Mycket intressant och spännande!

Men hur lätt är det att vara socialchef när den nytillträdda majoriteten har ”kommit in på arenan”??? Hur lätt är det att vara enhetschef efetr utspelet i går?
OBS!! Egna reflektionsfrågor från gårdagen ovan…!

Kort referat från gårdagens nämndutan analys – bara återberättande:

I går var det flera gånger som en ledamot från S räckte upp handen och ville påpeka flera olika saker för att förtydliga sin egen ståndpunkt under mötetsgång utifrån texten i handlingarna. Han fick inte vad jag såg något medhåll varken från övriga partikamrater eller de andra två partierna MP och V vid något tillfälle. De satt tysta. Vid ett tillfälle kommenterade han även de andras tystnad…
V:s ersättare gjorde några handuppräckningar och ställde frågor, som även fler av oss gjorde.

Vi skulle gå till beslut om en fråga gällande Liljedalshemmet då denne S ledamot ville återremitera ärendet för att det skulle beskrivas mer om konsekvenserna av beslutet.
Socialchefen såg märkbart förvånad ut och förklarade upprepande vad beslutet gällde och det fanns en utförlig beskrivning i handlingarna om vad beslutet handlade om och även konsekvenser.
Trots detta yrkade ledamoten på återremiss. Då begär ordförande från samma partibeteckning ajourering. Alla lämnar rummet utom majoriteten.

Vi andra väntade utanför i över 15 minuter och när vi åter startade mötet så togs yrkandet tillbaka.

Slut på sammanfattning.

Jag kan bara känna mig förundrad över hur denne ledamot säger:
”Jag tar tillbaka yrkandet för att vara lojal med de andra” – det säger ganska mycket om hur det kan fungera i en grupp när man inte är överens.

/Alexandra

Läs Mer

Beslutat att ta bort vårdnadsbidrag …

Hur kan man tycka att det är en tillräcklig konsekvensbeskrivning i handlingarna till Barn- och utbildningsnämnden! Att det överhuvudtaget är en konsekvensbeskrivning:
* Att inga pengar kommer att betalas ut till föräldrar efter årsskiftet 2011/2012, gäller även de föräldrar som är beviljade vårdnadsbidrag under 2012.

Jag tycker att en konsekvensbeskrivning ska innehålla hur det blir i kommunen … hur många av föräldrarna (de är inte tillfrågade) kommer att söka till förskolan? Hur mycket pengar får man över vid slopandet, som man kan använda till annat? Till mindre grupper och mer personal, har man tidigare sagt! Ja, vårdnadsbidraget tar ju pengar från förskolan.

Strax innan beslutet togs fick vi höra … att det var lika många barn hemma nu med vårdnadsbidrag, som det var tidigare utan vårdnadsbidrag! Ja, rent statistiskt … Bara räknat ut procentuellt, hur många som finns inskrivna i förskolan av de barn som finns i kommunen!

Slutsatsen blir … att om man tar hand om sina egna barn, ska man inte ha del av den kommunala kakan!!!

Allt handlar om barnen!

// Ingalill

Läs Mer

Förtätningsplanens framtid …

Framtidsmötet häromkvällen i Dansutskolans matsal, där bl.a. förtätningsplanen för centrala Gnesta togs upp, var ett bra möte. Ett möte där frågor lyftes FÖRST till kommuninvånarna, SEN till politikerna.

Förvaltningen har tagit fram denna Förtätningsplan, som diskuterats med en mindre grupp politiker (4) … nu har den visats för Gnestaborna och de politiska partierna har planen på remiss. Svar från partierna ska vara inlämnade senast fredag och därefter kommer Förtätningsplanen upp som ärende på kommunstyrelsen.

Jag har varit med i en del diskussioner och visst tycker även vi politiker lite olika … det finns inga klara partilinjer, men vi tycker inte mer olika än de Gnestabor som var på mötet. Det är som någon konstaterade på mötet i Dansutskolan … ”Bygg gärna, men inte där jag bor”! Fast vi vet alla att om det ska kunna flytta hit fler, vilket är nödvändigt, måste det byggas!

När planen är beslutad kommer man att jobba vidare med de ”godkända” platserna. Centerpartiet tar ställning till förtätningsplanen på onsdag kväll …

Kom ihåg att mata de vilda djuren!
Bilden är tagen av Anette …

// Ingalill

Läs Mer

Kultur – bara för vuxna?

Läser med stigande förvåning artikeln i gårdagens SN om satsningar på kultur och om att sätta Kulturen i Gnesta på kartan. Nya pengar finns till kulturen, ja … jag kan också se att vi kommer att få en ”ren” kulturnämnd.

Hoppas att ni inte glömt bort Kulturskolan, ingen intervjuad säger något om den!

Hela artikeln handlar om kommunala satsningar på vuxna kulturutövare.
Hur mycket kommer att satsas på Kulturskolan?

Länk till Kulturskolan i Gnesta …

// Ingalill

Läs Mer

Nu tar SVMP beslutet, tar bort Vårdnadsbidraget

Barn- och utbildningsnämndens möte den 21 februari tar den nya majoriteten, SVMP, beslut om att ta bort vårdnadsbidraget 2012.

Möjligheten att införa vårdnadsbidrag har funnits, för kommunerna, sen mitten av 2008. Beslutet togs i Gnesta kommun, 19 maj 2008 … ”Genom införandet av ett vårdnadsbidrag ges ökade möjligheter för föräldrar att vara hemma och vårda sitt barn under den period då barnet är mellan ett och tre år.”

Om man nu inte läst Södermanlands Nyheter, hur ska man då veta VARFÖR vårdnadsbidraget försvinner? I artiklar och bloggar har argumenten stått som spön i backen från majoriteten …

”det finns ett prioriterat behov av att avsätta resurser för att få in mer personal och helst fler lokaler inom förskolan” Jaa, den förskola som fick MVG!

”Visst ska det vara upp till familjer att själva bestämma sin barnomsorg, men det är inte kommunens sak att finansiera hemmafruar och hemmamän” säger en annan i den nuvarande majoriteten!!!

Men det mest uppseendeväckande uttalandet, från en av företrädarna i SVMP, är nog …
”Om det hade varit frid och fröjd i kassakistan, hade vi kanske kunnat ha kvar vårdnadsbidraget och samtidigt satsa på att förbättra för förskoleverksamheten” … jag avstår från att kommentera detta!

När vi nu får handlingarna till nämndsammanträdet, finns inget av det som tidigare sagts med. Endast att det ska upphöra och när. Därefter en uppräkning där vi kan läsa att nu har 18 barn vårdnadsbidrag. Därefter beskrivs hur minskning sker … och vid årsskiftet 2011-2012 har endast 3 barn vårdnadsbidrag.

Men inte ett ord finns i handlingarna om VARFÖR man tar bort vårdnadsbidraget? Nu ser det ut som om det inte finns något skäl, utan man tar bara bort det!

Är det så?

// Ingalill

Läs Mer

Oh, va kul att Ni läser Centerpartiets blogg …

Nyss kom en sammanställning och jag kan se att ni är många som är intresserade av våra synpunkter. Hoppas att vi även kan leva upp till Era förväntningar framöver …

Just nu håller jag på att läser handlingarna till kommunstyrelsen på måndag … då kommer Ce Ge Ohlsson att få svar på ett Medborgarförslag som stämplades in 2007-10-02.
”Kommunen finner det angeläget att rusta upp vattentornet. Om inte kommunen finner finansiärer för upprustningen får kostnaden för en upprustning prövas i kultur- och tekniknämndens framtida investeringsbudget. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.”

Finns ett Medborgarförslag till, som antagligen kan vara en hjälp på vägen! … Kanskevi kan få en klättervägg, som jag försökt med tidigare …

Den 21 februari har vi första barn- och utbildningsnämnden, då tänker SVMP ta beslutet att ”ta bort Vårdnadsbidraget”!!! Jag laddar!

// Ingalill

Läs Mer

Årets Gnestabo – Kurt!

Stort Grattis, du är värd all uppmärksamhet … det är inte många som vet vilken stor insats du gör för andra människor i din närhet och hur din egen historia är!!

Vi har nominerat Dej …. uppmanat andra att göra detsamma, vi har röstat och uppmanat andra att också rösta på Dej!

Vi är sååå glada för att Du nu har fått titeln Årets Gnestabo … tack för att du finns!

// Ingalill och Lars

Läs: i ÖSP

Läs Mer