Regionfrågan kan inte lösas från läktaren – vi måste börja agera!

Östergötlands politiska partier har i ett brev önskat svar om hur de politiska partierna i Sörmland ställer sig i regionfrågan. Det förslag som diskuteras är en region bestående av Sörmland, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Min åsikt i frågan är att vi så snabbt som möjligt behöver gå vidare och inleda förhandlingar med övriga intresserade län/regioner. Vi kommer ju även att kunna påverka under processens gång så därför är det i dagsläget viktigt att komma igång med förhandlingarna så vi får något konkret att förhålla oss till. Vi kan ju inte bara sitta på läktaren och spekulera kring för och nackdelar med olika lösningar.

/Oscar

Läs Mer

Krångligare och dyrare med nya PBL

SN skriver idag en artikel om att svartbyggen kan bli riktigt dyrt. Detta är en av effekterna med den nya plan och bygglagen PBL som trädde i kraft tidigare i år.

Jag har i min roll som sakkunning på Näringslivets Regelnämnd under våren och hösten rest runt och talat om behovet av kommunal regelförenkling med ett stort antal kommunpolitiker, tjänstemän och företagare.

En entydig bild i synen på nya PBL är att den innebär en ökad byråkratisering som medför såväl längre handläggningstider som högre avgifter för företag och enskilda. Att lagen ställer krav på beslut inom tio veckor kan givetvis vara bra i vissa fall, men för de kommuner som redan idag har avsevärt mycket kortare handläggningstider kommer den nya lagen snarare att innebära att bygglovsprocessen blir både längre och dyrare än idag.

På Boverket menar man dock att dennya lagstiftningen är bra eftersom den väntas leda till”Snabbare besked om bygglov, ökad kontroll av byggandet samt tydligare plan- och byggprocess”.

En mer rättvisande beskrivning skulle dock kunna vara ”Snabbare besked om bygglov i vissa fall, ökade avgifter och ökad byråkratisering till följd av Boverkets önskemål om ökad kontroll av byggandet samt en från Boverkets perspektiv tydligare plan- och byggprocess”.

Som tur är så bloggar ju både Boverket och Generaldirektören samt finns på Twitter och Facebook – så tveka inte att ta kontakt om ni har frågor

/Oscar

Läs Mer