S: Tidsbrist omöjliggör förankring av regionbeslut

Urban Granström kommenterar idag hanteringen av regionfrågan påNyköpings S-blogg och hänvisar till att man inte har möjlighet att förankara beslutet i kommunfullmäktig på grund av tidsbrist.

Mitt svar tillUrban är följande:

Att hänvisa till tidsbrist är inte trovärdigt med tanke på hur lång tid som regionfrågan diskuterats. Jag ser det snarare som ett politiskt rävspel där S m.fl. aktivt valt att skjuta frågan framförsig för att sedan – med hänvisning till att tiden är knapp – fatta beslut direkt i kommunstyrelsen utan tid för offentlig debatt. Är det så att det finns en partipolitisk agenda som man inte vill låta väljarna ta del av…

Hursomhelt så är denna hantering med snabba beslut bakom stängda dörrar ingen bra väg att gå om man vill skapa legitimitet för den fortsatta regionprocessen.

Vi i Centerpartiet kräver därför att fråga hanteras i kommunfullmäktige och skickade i torsdags ut ett pressmeddelande som klargör vår uppfattning vilket jag återger på Gnestacenterns blogg http://www.sn.se/partibloggar/gnestac/1.656322

/Oscar

Läs Mer

Tio i topp – besöksstatistik för partibloggarna

Den senaste besöksstatistiken för partibloggarna har följande tio bloggar i topp

Tio i topp 5-11 december (antal besökare inom parentes)

1. Nyköping V (727)
2. Oxelösund V (580)
3. Nyköping C (415)
4. Gnesta C (327)
5. Oxelösund M(322)
6. Oxelösund MP (278)
7. Oxelösund S (155)
8. Oxelösund FP (145)
9. Nyköping FP (100)
10. Oxelösund C (32)

Tio i topp28 november – 4december

1. Nyköping V (975)
2. Oxelösund M (594)
3. Oxelösund V (430)
4. Oxelösund MP (371)
5. Nyköping C (226)
6. Gnesta C (169)
7. Nyköping S (139)
8. Landstinget V (62)
9. Oxelösund S (42)
10. Oxelösund C (28)

Centerpartiet i Gnesta har klättrat en placering från förgående vecka och ligger då som nu en placering efter Centerpartiet i Nyköping. Vänsterpartiet i Nyköping respektive Oxelösund ligger dock ohotade i topp. Moderaterna och Miljöpartiet i Oxelösund ligger också stabilt i toppen. Lite intressant att Socialdemokraterna som är regionens största parti inte har någon särskilt framträdande position.

/Oscar

Läs Mer

Odemokrati(s)k hantering av regionfrågan

I dagens SN finns på ledarplats berättigad kritik mot hanteringen av regionfrågan.

Frågan hur vi på bästa sätt ska kunna förankra regiondiskussionen i kommuner och blandmedborgarnalyftes även på senastemötet med Centerpartiets distriktsstyrelsenuitorsdagsochvi kräver en öppen debatt medmedborgarnaoch att frågan avgörs i fullmäktige.

Det verkar dock som om S vill driva en annan linje och kommunalrådet i Gnesta Johan Rocklind meddelande igår övriga partier att det är kommunstyrelsen som skafatta beslut utanatt frågan först lyfts i fullmäktige. Jag antar att budskapet är detsamma i övriga kommuner.

Centerpartietkräver en annan beslutsprocess och en bredare förankring i fullmäktige och hos medlemmar ochövriga medborgareinnan beslut fattas.

Utredaren Mats Sjöstrand har även klargjort att han vill se en tydlig demokratisk process för att den nya regionindelningen ska få legitimitet.

Det pressmeddelande som gick ut till media i fredags bifogas nedan.

/Oscar

Pressmeddelande:

C kräver öppenhet i regionfrågan

Södermanland har under flera år diskuterat regionfrågan. Inriktningen var länge att det bästa för Sörmland var att bilda region med Stockholm. När den dörren stängdes helt vid halvårsskiftet 2011 blev diskussionerna med övriga grannlän mer intensiva, dock utan att komma till avslut.

Nu, i elfte timmen, ska en ansökan lämnas in och de sörmländska kommunerna få yttra sig i frågan. Remisstiden är mycket kort. Till Tjugondedag Knut, eller 13 januari 2012, är den slut.

Den korta remisstiden får inte innebära att sörmlänningarna lämnas utanför regionfrågan. Centerpartiet kräver därför att samtliga kommuner behandlar frågan vid ett kommunfullmäktigemöte. På så vis får allmänheten möjlighet att kunna följa frågan, ta del av beslutsunderlaget och följa beslutet vid ett offentligt möte.

Regionfrågan är en stor samhällsförändring som görs för att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt samtidigt som utvecklingen kräver ökat samarbete för att stå sig i konkurrensen med omvärlden. För Centerpartiet är det viktigt att vi får ett direktvalt regionparlament med möjligheter att utveckla Sörmland tillsammans med omkretsande län.

Vi kräver därför full öppenhet i regionfrågan. Det överensstämmer dessutom med de krav på lokal förankring om indelningen, som statens utredare Mats Sjöstrand fört fram vid kontakter med oss.

Inger Fredriksson Mattias Claesson
Distriktsordförande Gruppledare
Centerpartiet i Sörmland Centerpartiet i Landstinget Sörmland
070-242 67 65 076 – 117 08 46

Läs Mer

Ytterligare en bluffrapport från Naturskyddsföreningen

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF)har under de senaste åren förlorat mycket av sin trovärdighet i miljödebatten och detta är givetvis mycket tråkigt. Vi behöver både en aktiv miljödebatt och tuffa miljöorganisationer som ställer krav på åtgärder.

En fråga som sällan lyfts är behovet av enklare och tydligare miljöregler för att minska utsläppen. Idag är tillämpningen av miljöbalkens regelverk så komplicerat att investeringar i ny och mer miljövänlig teknik och nya anläggningar uteblir. Istället kör man vidare med befintlig teknik och anläggningar trots att utsläppen skulle kunna minskas avsevärt.

Istället för en saklig debatt om behovet av verkningsfulla åtgärder kommer SNF
ständigt med nya ”larmrapporter” vilkanär de utsätts för ennärmare granskningvisarsig både osakliga och direkt felaktiga. Så var fallet i den nyligen presenterade rapporten om farliga gifter i fisk där Johan Hammarqvist ger en bra kommentar.

Nu är det alltså dags igen och denna gång har man tagit ut ett antal siffror ur sitt sammanhang och bl.a. lurat ut V-bloggarna Niclas Franzen och Jasmine Lindqvist i Nyköping att föra de felaktiga informationen vidare. En bra kommentar och analys av rapporten samt hur SNF missbrukarsitt förtroende ochsprider felaktig – eller i varje fall mycket vinklad -information finns på bloggen Miljöfara.

/Oscar

Läs Mer

Kommunerna måste få välja region

Regionfrågan engagerar och idag finns fler åsikter och debattinlägg i SN på detta ämne. Som Sörmlänning bosatt i Gnesta ser jag precis som partikollegan Eva positivt på förhandlingar med bl.a. Östergötland och har skrivit om detta i tidigare inlägg

Frågan är dock varför debatten kommer så sent? Kanske för att det varit allt för mycket politiskt rävspelande under tiden för att positionera sig att man nu istället riskerar att komma på efterkälken – bl.a. har ju Socialdemokraterna vinglat fram och tillbaka i frågan. I detta fall kan dock inte Håkan Juholt lastas för de otydliga budskapen utan dessa beror i första hand på den interna maktkapen mellan de kommunala företrädarna i regionen. Oavsett var vi landar i frågan så måste vi dock ha en öppen process där vi deltar i förhandlingar med samtliga intresserade för att nå en lösning som på bästa sätt tillvaratar våra kommuninvånares intressen – att enskilda kommuner ska ha möjlighet att välja vilken region de vill tillhöra är för mig en självklarhet. Detta kräver emellertid att vi har ett förslag till regionindelning att förhålla oss till – därför är det hög tid att arbeta fram konkreta förslag på hur en framtida regionindelning kan se ut.

/Oscar

Läs Mer