Centerpartiet säger … Välkommen!

Här kan vi ses …
Centerpartiet inbjuder ALLA till Träffpunkten,
tisdagen den 17 april … klockan 19.

Vi tycker att säkerhetsfrågorna är så viktiga att vi bjudit in Sörmlandskustens räddningstjänst, som kommer och lär oss om säkerhet i våra hem och i vårt närområde.

Vårdmobilen, som flyttar vården till patienten,
kan ses … och vår riksdagsman Anders W Jonsson kan ni träffa
den 7 maj utanför Strandhallen i Stjärnhov, 14-17.

Välkomna ALLA att lyssna, fråga och komma med idéer.

Läs Mer

”Det ska bli enklare, billigare och roligare att vara miljövän”

Miljöminister Lena Ek … Bloggar och skriver Nyhetsbrev

”För att vi ska kunna påverka miljöpolitiken gäller det att vi jobbar åt samma håll och därför kommer jag varje månad skriva en sammanfattning över vad jag har gjort”, säger Lena Ek

”Men jag vill också veta vilka frågor som ni vill att jag ska driva. Min övertygelse är att de allra flesta vill vara miljövän och finns det svårigheter ska dessa bort.”

Läs Mer

Gör kollektivtrafiken i Sörmland fossilfri 2020


Uttalande vid Centerpartiets distriktsstämma i Oxelösund 2012-03-31

Sverige och världen står inför stora utmaningar när det gäller klimat och miljö. Två av de tuffaste utmaningarna är att ställa om transportsektorn till att bli oberoende av fossila bränslen och att försörja en växande världsbefolkning med livsmedel på ett hållbart sätt.

Centerpartiet i Sörmland vill att vårt län ska vara föregångare när det gäller omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Vi vill därför att all kollektivtrafik i vårt län ska vara fossilfri till 2020.

En del av lösningen både när det gäller klimatsmarta transporter och hållbar livsmedelsförsörjning är att samla in och röta matavfall för att på så sätt få både biogas och biogödsel. Biogasen kan ersätta fossila fordonsbränslen och med biogödsel återförs näringsämnen till åkermarken och sluter därmed kretsloppet från jord till bord och tillbaka till jord igen.

Den största vinsten med att sortera ut och samla in matavfall är dock inte att göra biogas och biogödsel. Den största och viktigaste effekten är att synliggöra livsmedel som slängs i onödan och på så sätt kunna minska matsvinnet.

Centerpartiet i Sörmland anser att alla kommuner i länet ska erbjuda enkla system för att sortera ut matavfall för att kunna återvinna både energi och näringsämnen.

Sverige har ett av världens mest klimatsmarta lantbruk från jord till bord. Men den stora potential lantbruket har att sluta kretsloppet genom att återföra rötrester till marken, och producera biogas utnyttjas inte alls till sin fulla potential i dagsläget. Centerpartiet i Sörmland anser därför att investeringsstödet för gårdsanläggningar ska höjas och att ett långsiktigt metanreduceringsstöd införs.
Med dessa stöd går det att främja lokal produktion av biogas som håller fordonskvalité samtidigt som biogödsel kan minskar användningen av mineralgödsel i lantbruket. Eftersom fosfatmalm är en ändlig resurs är det viktigt att skapa fungerande kretslopp av växtnäringsämnen.

Ingalill Fredriksson

Läs Mer