Här är hela listan till kommunfullmäktige

I dagens SN presenteras några av våra kandidater till kommunfullmäktige i september. Här får ni hela listan:

1. Håkan Ekstrand, landsbygdsföretagare Gnesta
2. Lill Björk, gymnasielärare Gnesta
3. Ingalill Fredriksson, lantbrukare Gnesta
4. Oscar Fredriksson, jurist Gnesta
5. Erik Granqvist, produktionsledare Gnesta
6. Mats Klasson, parkchef Gnesta
7. Mari Klasson, sjuksköterska Gnesta
8. Katarina Hult, fritidsledare Dillnäs
9. Per Andersson, lantbrukare Stjärnhov
10. Matilda Lexell, lantbrukare Gnesta
11. Lena Lindberg, ekonom Gnesta
12. Per Dellrud, Gåsinge
13. Dick Olausson, fd typograf Gåsinge
14. Kerstin Pettersson, Laxne

Läs Mer