Gnesta kommer att folkomrösta angående länstillhörighet

Från dagens Södermanlands Nyheter:

Det tidigare beslutet om en folkomröstning för Gnestas medborgare står fast. En i det närmaste enig kommunstyrelse beslutade nyligen att en folkomröstning kommer att ge ett relevantare och mera aktuellt utfall, om den genomförs i en situation när invånarna har ett bättre faktaunderlag och ett aktuellt samt realistiskt förslag att ta ställning till.

Det finns två huvudskäl till att denna kommande folkomröstning alltså bör hållas någon gång efter valet i höst. Det första är att det just nu inte finns några vare sig förslag till eller ”hot” om tänkbara regionbildningar, som tvingar såväl Gnestas som resten av Sörmlands invånare att välja vilken väg vi bör gå. Ett arbete pågår visserligen i ärendet, men är långt ifrån klart.
Det andra skälet är att den snabbutredning som gjordes förra året (i anslutning till Trosas omröstning), beträffande effekterna av en tänkbar övergång för Gnesta till Stockholms län, inte var helt tillfredsställande. Bland annat pekade den på risken för att Gnesta i så fall skulle få en av Sveriges högsta kommunalskatter. Eftersom det vore att lura invånarna om inte kommunledningen kan servera realistiska följder av alternativen i en folkomröstning, har vi en läxa att göra med att bland annat ta fram underlag till hur en anpassning av de kommunala kostnaderna, samt att få fram ett ännu bättre och mer genomarbetat underlag innan en transparent bild finns som underlag till en folkomröstning.
Dessutom kan framtiden – vilken erfarenhetsmässigt aldrig blir som man tror – kanske tvinga både invånarna och politikerna i Gnesta att ta ställning till ett regionbyte, snarare än ett länsbyte.

Av ovanstående skäl har därför S, M, C, FP, KD och V i Gnesta kommun varit eniga om att det vore osnyggt gentemot alla berörda att redan i höst tvinga fram en folkomröstning som inte vore baserad på noga utredda och realistiska alternativ. Under tiden bör alla Gnestas politiker känna sitt ansvar och se över kommunens ekonomi inför ett eventuellt kommande länsbyte.
Jodå, folkomröstningen kommer, var lugn för det; men den gör det när frågan är mera aktuell än nu, när det finns fullgoda skäl att be kommuninvånarna ta ställning i frågan, och inte minst när vi vet vilka alternativen är och vad de sannolika resultaten av dem blir.

Johan Rocklind (S) kommunalråd
Ann-Sofie Lifvenhage (M) oppositionsråd
Gert Nilsson (S) gruppledare
Ingrid Jerneborg Glimne (M) gruppledare
Mats Klasson (C) gruppledare
Sarah Kinberg (FP) gruppledare
Bo Wingård (KD) gruppledare
Anders Simme (V) gruppledare

Läs Mer

Kostpolicy inom förskola, grundskola och äldreomsorg

MOTION:

Syftet med att ta fram en kostpolicy är att garantera god mat av hög kvalitet och bra näringsinnehåll i kommunens samtliga verksamheter. Bra mat underlättar lärandet i förskola och skolan genom mätta, pigga och friska barn och elever. För äldre är det särskilt viktigt med näringsrik mat av god kvalitet för att skapa en god måltidsupplevelse.

Erfarenheter från andra kommuner visar dessutom ett en genomtänkt kostpolicy inte behöver innebära en ökad kostnad för inköp av råvaror av högre kvalitet. Ett näraliggande exempel är Södertälje kommun som arbetar aktivt för att öka andelen närproducerade råvaror och även uppmärksammats för sitt arbete med bra mat i skolan.

För Centerpartiet är det en självklarhet att de råvaror som används i kommunens verksamheter ska vara producerade i enlighet med Miljöstyrningsrådets särskilda krav avseende djuromsorg, miljöhänsyn och hälsa. En tydlig kostpolicy är därför ett viktigt komplement till de övergripande skrivningar som finns i den befintliga planen för Gnesta kommuns miljö- och hållbarhetsarbete. Vi föreslår därför:

– Att kommunen tar fram en kostpolicy för att garantera en hög kvalitet på den mat som serveras i kommunens verksamheter.

– Att de råvaror som används i kommunens verksamheter ska vara producerade i enlighet med Miljöstyrningsrådets särskilda krav avseende djuromsorg, miljöhänsyn och hälsa.

– Att kosten i kommunens verksamheter planeras efter årstid för att möjliggöra hög grad av färska och närproducerade livsmedel.

2014-02-24
Centerpartiet i Gnesta genom

Mats Klasson
Håkan Ekstrand
Lena Lindberg

Motionen anmäld på KF 140331: Överlämnad till Socialnämnden

Läs Mer