Är inte beredda att godkänna Dunker-projektet förbehållslöst.

Centerpartiet förordar och arbetar aktivt för vindkraften. Dock anser vi att vart enskilt projekt måste prövas och bedömas efter sina lokala förutsättningar. Det i sin tur innebär att vi inte är beredda att godkänna Dunker-projektet förbehållslöst.
Centerpartiet i Gnesta kommun kommer att följa ärendet och väga för och nackdelar mot varandra, vilket innebär att vi i dagsläget inte känner oss färdiga med vårt ställningstagande.

För Centerpartiet i Gnesta
Mats Klasson, ordförande

Läs Mer

Självklart ska Gnesta kommun invänta beskedet från Mark- och Miljödomstolen!

Politiker får aldrig gömma sig bakom lagar och paragrafer, och sedan skicka ärendet till någon utanför den politiska sfären att avgöra, när en ombyggnation ska startas i en kommun, som styrs politiskt!

Miljö- och byggnämndens majoritetspolitiker i Gnesta gav startbesked till byggherren nu i veckan, för ombyggnaden av simhallen, utan att invänta domstolsbeslut angående överklagandet. Helt förkastligt …

Man startar bygget, utan att se till att parkeringsfrågan är löst. Så är det när Gnesta kommun ska bygga själv. Andra regler gällde när en icke kommunal förskola skull starta en ny avdelning, då fick man lov att bygga en parkering innan man fick öppna. Trafiksituationen måste vara löst innan start, hette det då!

Men nu är det bråttom … Att ni inte skäms SVMP!

Vi förstår att många är besvikna och oroade, det är vi i Centerpartiet också. Vi trodde på det muntliga löftet, en fortsatt dialog majoritet/opposition om det som först kändes som ett realistiskt ombyggnadsalternativ, men som sedan visade sig inte hålla måttet. Centerpartiet tror helt enkelt inte på kalkylen. Vid de flesta, för att inte säga alla ombyggnationer av simhallar i närområdet har kostnaderna ökat dramatiskt. Att bygga nytt är säkrare, man vet vad man får och man slipper kostnadsdrivande överraskningar.
Centerpartiet vill bygga en ny simhall vid Hagstumosse idrottsplats.

För Centerpartiet
Ingalill Fredriksson (C)
Håkan Ekstrand (C)
Mats Klasson (C)
Lena Lindberg (C)
Agneta Andersson (C)
Lill Björk (C)
Erik Granqvist (C)

Läs Mer

Centerpartimöte med solenergi!

Solkraftspaneler 011
Del av anläggningen …                  Foto: Ingalill
Solen sken på centerpartisterna som samlats i går i Klövsta, när Bengt Pettersson berättade om sin solkraftsanläggning. En härlig försommarkväll. Bengt fick Gnesta kommuns Miljöpris 2013 för sin markförlagda anläggning. Han är kommunens största producent av grön el.
Knappt 80 kvadratmeter solpanel har producerat 8 000 kilowatt på 11 månader. ”Om man är händig kan man bygga hela anläggningen själv, bara elen kräver behörighet” … berättade Bengt.
Innan korvgrillning och kaffe med tårta hade vi närkontakt med solkraftsanläggningen. Kanske kommer det att byggas fler anläggningar i kommunen.

Läs Mer