Lös trafikfrågan först …!

Under flera år har det gjorts försök att ordna upp trafiksituationen uppe vid Frejaskolan, hitta utrymme för bilparkering och att få ett säkert trafikflöde i samband med skoldagens början och slut.

Kanske bussarna kunde stanna på busstorget och alla föräldrar sluta skjutsa barnen ända fram till skolan, allt för att få en trafiksäkrare skolväg för alla elever. Ett förslag som många håller med mig om, men några säger nej! Motiveringarna till avslaget har varierat under åren.

När SVMP nu satt igång ombyggnaden av simhallen, har de samtidigt helt struntat i trafiksituationen. De har tydligen inte heller tänkt sig fler besökare, eftersom de tar bort parkeringsyta.

Enligt MP:s blogg ”arbetar Planeringsutskottet med frågan om parkeringsplatser och flyttning av busshållplatser.” Jaha, men det utskottet gör inga utredningar, utan kan möjligtvis föreslå vilka utredningar som ska göras! Planeringsutskottet har haft trafikfrågan på sin agenda de senaste tre åren, utan att ha kommit fram till någon godtagbar lösning. Hur ska vi kunna tro på en lösning nu!

Så, vem som arbetar med trafiklösningen vid simhallen, finns inget svar på. Det räcker inte att säga … ” arbetar med frågan, KoT har beslutat att bygga en gång- och cykelväg och busshållsplatser ska flyttas”. En helhetslösning skulle självklart ha funnits, innan Simhallsbygget startade.

Ingalill Fredriksson (C)

Läs Mer