Strandskydd är en kommunal fråga

Ett tydligt syfte med de nya strandskyddsreglerna var att skapa ett mer flexibelt regelverk för att främja utvecklingen i landsbygdsområden. Den utvärdering som genomförts av Boverket och Naturvårdsverkets visar emellertid att många kommuner istället upplever ett minskat lokalt inflytande över regelverkets tillämpning.

Det finns även bland markägare och företagare ett stort missnöje med hur regelverket tillämpas. Det är därför hög tid att se över hur länsstyrelserna tillämpar regelverket och ställa skarpare krav på såväl länsstyrelser och kommuner att tydligare motivera sina beslut i de fall man motsätter olika projekt.

Ambitionen med de nya strandskyddsreglerna var att ge ökade möjligheter för strandnära byggande. Det är därför angeläget att skyddet aldrig går längre än vad omständigheterna faktiskt kräver. Särskilt införandet av generella förbud för byggande motverkar tydligt syftet med det nya regelverket.

Att underlätta för företag och enskilda att använda strandnära lägen för bostäder samt för att utveckla och skapa nya verksamheter är en viktig utvecklingsfråga i många kommuner.

Vi tror på en levande landsbygd men detta innebär också att vi behöver ge möjligheter för landsbygden att utvecklas. Det vore därför bättre om kommunerna fick ett större inflytande över hur regelverken kring bl.a. strandskydd tillämpas.

Centerpartiet i Gnesta
Text: Insändare tidigare införd i SN

2 tankar om “Strandskydd är en kommunal fråga

  1. Mot bakgrund av en kommentar till artikeln som publicerades på SN:s webbplats vill jag bara tillägga följande: Det finns inte någon anledning till oro att allemansrätten skulle vara hotad genom vårt förslag. Centerpartiet är nog snarare ett av de partier (det enda partiet) som under decennier värnat om vår miljö och natur och allemansrätten är en viktig del av detta arbete.

    Däremot finns det idag problem med hur regelverket tillämpas och vi anser därför att det vore bra om kommunerna fick ett större inflytande över tillämpningen. Det finns flera exempel på hur nuvarande regelverk i praktiken hindrar kommunerna att genomföra åtgärder som skulle göra naturen mer tillgänglig för allmänheten. En lösning vore att göra regelverket mer flexibelt och låta länsstyrelsen peka ut de områden där man ser särskilt behov av ett starkare skydd istället för dagens generella regler. På detta sätt skulle känsliga områden kunna skyddas bättre än idag samtidigt som kommunerna får ökade möjligheter att genomföra åtgärder på övriga områden.

  2. Vill bara säga att det var trevligt att träffas igår. MVH: Roland eller Fisken, Anette o hunden Bamse !

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*