Motion: Fiber åt alla i Gnesta

I dagens samhälle förväntas vi alla vara uppkopplade, oavsett vilken instans vi vill ha kontakt med. Men hur går det för våra kommunmedborgare som inte har möjlighet att nyttja internet, eftersom det saknas digitala motorvägar på många platser utanför tätorten.
Bredbandsutbyggnad är och har länge varit ett hett samtalsämne i vår kommun och försäljningen av Gnesta stadsnät till Skanova tenderar inte att innebära någon förbättring.

Så Centerpartiet föreslår
– att Gnesta kommun lägger upp en kraftfull bredbandsstrategi för att försörja HELA kommunen med kommunikationsmöjligheter via bredband.

Centerpartiet i Gnesta
Håkan Ekstrand
Oscar Fredriksson
Lill Björk
Ingalill Fredriksson

Anmäls på Kommunfullmäktige den 20 april 2015.

Läs Mer