Tiden går, läget består – i Gnesta!

Det tog majoriteten i Gnesta näst intill två år att förstå att det var nödvändigt med ett nybyggt äldreboende, efter att vi i Centerpartiet inlämnat en motion i frågan. Men sedan blev det bråttom: extra sammanträde i dåvarande socialnämnden för att kommunfullmäktige samma dag i december 2013 skulle hinna ta beslut i fråga före årets slut. Det var ju snart val igen …

Äldreboendet Liljedalshemmet skulle ersättas av ett nybyggt och modernt äldreboende och en rimlig bedömning var att ett nytt äldreboende kunde stå färdigt år 2017.

En referensgrupp tillsattes som både effektivt och trovärdigt arbetade fram ett underlag för kommande projektering. Till denna grupp skulle också knytas personer med relevant kompetens, exempelvis tjänstemän från socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen samt representant från GFAB.
Sedan stod det stilla … tills Centerpartiet ställde en Interpellation hur det går med äldreboendet.

Ytterligare ett år senare ändrades direktiven från en enplansbyggnad till en två- eller flerplansdito – efter att några politiker varit på studiebesök i Nyköping och då frågat såväl brukare som anställda. Svaret var glasklart: ”Vi vill arbeta och bo i två plan”. Framför allt ville inte brukare bo i markplan.

Men se’n …?
Nu är vi i april 2016 och äldreboendet ska stå klart 2017.
Fan tro’t!

Håkan Ekstrand (C)
Lill Björk (C)

Läs Mer