Satsa på landsbygden – bevara Laxne skola.

Nu har majoriteten S o M i Gnesta bekänt färg, de vill inte ha en levande landsbygd. Det är med stor besvikelse jag kan konstatera
att de Allianskollegor, vi 2010 gick till val tillsammans med, nu inte längre vill stå upp för de löften vi lovade i valrörelsen.

Ett större svek mot lokalbefolkningen i Gåsinge-Dillnäs får man leta efter.
Inom Centerpartiet har vi alltid värnat om landsbygden och dess överlevnad, all form av indragning av kommunal service innebär en försämring av möjligheterna att bo och verka i våra Ytterorter samt landsbygden.
Laxneskolan är den nyaste av alla skollokaler inom kommunen,
endast drygt 10 år gammal, vilket vore resursslöseri att ej utnyttja den.
En alternativ användning verkar svår att finna samt innebär säkerligen kostnader för anpassning av fastigheten till ev ny verksamhet. Risk föreligger att driftkostnaden för fastigheten finns kvar även om skolan försvinner, då förskolan behöver finnas kvar i sina lokaler.
Skolan bör även kunna vara en mötesplats, dit pensionärer och andra kan gå för att äta lunch, dricka kaffe och umgås m.m.

Exploateringsområdet Spårbacken har nyligen fått ny ägare, vilket borde leda fram till en snabbare utveckling/utbyggnad i det området. En nedläggning av skolan i detta skede kommer väsentligt att försvåra denna utveckling.

Centerpartiet anser att beslut om nedläggning av Laxne skola är förhastat.
Vi efterlyser en ordentlig konsekvensanalys som belyser vad som händer med hela bygden i Gåsinge Dillnäs om inte skolan får finnas kvar.

Jag vädjar till före detta Allianskollegor:
Tag ert förnuft tillfånga, svik inte Gåsingeborna, ej heller oss andra boende på landsbygden. Låt er inte fångas i (S) centraliseringsfålla, er trovärdighet är i fara, rösta efter hjärtat, ge Laxne en chans att överleva!

Håkan Ekstrand (C)
Oppositionråd Gnesta kommun

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*