Många drar sitt strå till stacken

Många av oss sopsorterar, lämnar gamla mediciner till apoteket, återvinner, pantar burkar och flaskor med mera, det är suveränt! Tillsammans kan våra små insatser göra mycket för miljön men samtidigt är det också så att samhället i stort behöver ställas om till ett grönt sådant.
För att kunna hålla tillbaka det skenande klimatet och värna vår miljö behövs lösningar på kommunal-, riks- och världsnivå.
Du kan göra en insats här: Rösta på Miljöpartiet!
Vi har visionerna iställer för den trötta alliansen där mantrat är pengar, pengar och åter pengar.
Så här skriver MP på riksplanet:
”Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde. Både för oss som lever idag och kommande generationer.

Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle som tar ansvar för människor och miljö. Inga kostnader ska flyttas över på våra barn och barnbarn.

Omställningen till det gröna samhället är ett steg framåt. Det kräver investeringar i miljöteknik, hållbara jobb och fokus på livskvalitet. Det är motsaten till ett samhälle som bygger på kortsiktig konsumtion.”

Och här är exempel på vad vi vill åstadkomma i Gnesta när det gäller miljö:
• minskade koldioxidutsläpp,
• ökad användning av förnybar energi och minskad användning av fossila bränslen,
• underlättande av vindkraftanläggning,
• större fokus på miljökrav vid offentliga upphandlingar,
• ökad användning av miljöfordon och lokal tillgång till etanol och biogas,
• minskad mängd restavfall.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*