Jag mår illa!

Jag mår illa av att betrakta livsmedelsindustrin. Vår mat produceras numera av industrier allt för att vi konsumenter ska ha så låga priser som möjligt. Djur far illa i trånga burar och fraktas land och rike runt, grönsaker besprutas med gifter och människor i en annan del av världen arbetar under miserabla förhållanden för den mat vi vill äta billigt.
Vi handlar mer mat än vi äter upp och därmed slänger vi en stor del av det vi konsumerar.
Idag skriver SVD om matindustrin ur flera perspektiv. Dels om de sjukdomar som sprids via matfabrikerna och dels om ursprungsmärkning.
Vi äter mer och mer djur istället för att minska på denna konsumtion. Det är bevisat att det varken är bra för hälsan eller miljön att äta så mycket djur som vi gör och jag tycker det är dags att vi alla tar vårt ansvar.

Miljöpartiet i Gnesta vill verka för att kunna ha mer närproducerat i kommunal verksamhet. Här behöver vi se över de hindrande EU regler som finns och följa goda exempel från andra kommuner som lyckats med detta. Miljöpartiet på riksplanet arbetar mycket med mat och på hemsidan står det bland annat: ”En accelererande global miljöförstöring, jorderosion och minskande bördighet i kombination med befolkningsökning, kommer att leda till allt större svårigheter att klara försörjningen av mat. Det krävs därför att en betydande del av åkermarken används för att producera mat.
Ur ett globalt perspektiv kommer konsumtionen av industriellt producerat kött och annan animalisk föda behöva minska, speciellt i de välbemedlade länderna. Dels av miljöskäl och dels för att mängden livsmedel ska kunna hålla jämna steg med den ökande befolkningen.”

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*