Skolan

Skolfrågorna är en mycket viktig del av lokalpolitiken. Det har Miljöpartiet påpekat många gånger här i Gnesta. Vi vill arbeta för t.ex. mindre skolklasser, kvalitets- och kompetensförbättringar, bibehållen valfrihet och upprustning av kulturskolan. Vi vill att det ska finnas mellanstadieskolor i alla kommundelar och vi vill stödja gymnasiesatsningar i kommunen. Allt detta måste få genomslag i kommunens budget. Vi har talat med ett par partier om detta och det låter numera som om även flera borgerliga partier håller med. Det bäddar för goda möjligheter till brett förankrade beslut under den kommande mandatperioden.

När det gäller skolpolitik i största allmänhet, tror jag att de allra flesta är ense om att slöjförbud och föräldratvång inte är det vi behöver diskutera. Björklunds olika utspel visar bara att han har svårt med fokus på det som är viktigt.

Mikael

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*