Jag mår illa!

Jag mår illa av att betrakta livsmedelsindustrin. Vår mat produceras numera av industrier allt för att vi konsumenter ska ha så låga priser som möjligt. Djur far illa i trånga burar och fraktas land och rike runt, grönsaker besprutas med gifter och människor i en annan del av världen arbetar under miserabla förhållanden för den mat vi vill äta billigt.
Vi handlar mer mat än vi äter upp och därmed slänger vi en stor del av det vi konsumerar.
Idag skriver SVD om matindustrin ur flera perspektiv. Dels om de sjukdomar som sprids via matfabrikerna och dels om ursprungsmärkning.
Vi äter mer och mer djur istället för att minska på denna konsumtion. Det är bevisat att det varken är bra för hälsan eller miljön att äta så mycket djur som vi gör och jag tycker det är dags att vi alla tar vårt ansvar.

Miljöpartiet i Gnesta vill verka för att kunna ha mer närproducerat i kommunal verksamhet. Här behöver vi se över de hindrande EU regler som finns och följa goda exempel från andra kommuner som lyckats med detta. Miljöpartiet på riksplanet arbetar mycket med mat och på hemsidan står det bland annat: ”En accelererande global miljöförstöring, jorderosion och minskande bördighet i kombination med befolkningsökning, kommer att leda till allt större svårigheter att klara försörjningen av mat. Det krävs därför att en betydande del av åkermarken används för att producera mat.
Ur ett globalt perspektiv kommer konsumtionen av industriellt producerat kött och annan animalisk föda behöva minska, speciellt i de välbemedlade länderna. Dels av miljöskäl och dels för att mängden livsmedel ska kunna hålla jämna steg med den ökande befolkningen.”

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Visioner och mål

Olika visioner och mål för vår kommun dyker upp.

På Facebook hittar jag roliga gruppen ”Vi som vill ha en linbana till Laxne” med denna beskrivning: ”För att förbättra kommunikationerna till och från Laxne mot både Gnesta och Läggesta bygger kommunen en obemannad linbana som går dygnet runt. Kommunikationerna fixas och reklamen för vår vackra bygd kommer att ge 12 000 innevånare till 2020 Politiker våga satsa!”

Kanske inte så realiskt med en linbana men man kan ju få drömma 🙂

Själv var jag under kvällen på utflykt i skogarna kring Skottvång och funderar på om Gnesta kommun verkligen har lyft fram de fantastiska utflyktmål som finns där? En hel del turister har nog hittat dit men kanske skulle fler komma om vi hade något tema till exempel med historisk anknytning som kommunen samordnade? Kanske blir Gnesta en ännu större turistort i framtiden?

På Aftonbladet läser jag om en kinesisk grön framtidsbuss som är ett jättefordon som ska kunna transportera både bilar och människor med el och solenergi. Låter ganska otroligt att vi skulle ha en sådan i Gnesta, men man vet aldrig hur framtiden blir om man har visioner och mål!
Det som låter konstigt och annorlunda idag kanske blir verklighet om man vill, och för mig är det kärnan i politiken, att ha visioner och mål med samhället vi lever i.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer

Konkreta miljömål från Miljöpartiet

Igår skrev jag om miljö och klimat och fick en läsarfråga (fram för fler sådana) på vilket sätt MP vill uppnå de fina visioner som jag skrev om.
Här kommer konkreta exempel på vad MP vill uppnå på riksplanet:

– Till 2020 vill MP att kollektivtrafiken- och järnvägskapaciteten ska fördubblas. Det ska vara fler avgångar och lägre priser på kollektivtrafik. Trafiken ska vara tillgänglig och användbar för personer med funktionsnedsättning. På vissa håll i landet är det inte effektivt att resa kollektivt, då behövs fler tankställen med förnybara bränslen.

-MP vill satsa på vindkraft. Länder som redan har mycket vindkraft? Jo, Indien, Danmark, Tyskland och Spanien.

-Miljöpartiet anser att EU måste få en riktig miljögaranti, det vill säga en rätt för länder att gå före EU och ställa hårdare miljökrav även i andra fall än vid renodlad miljölagstiftning. Miljökrav ska inte betraktas som handelshinder utan varje land ska ha rätt att fatta de beslut man anser vara nödvändiga för att skydda miljön. EU ska inte tvinga länder som har en bra miljöpolitik att göra den sämre.

Som sagt några exempel på vad MP vill göra konkret när det gäller miljöfrågor. Kolla in hemsidan för mer info.

På lokalplanet agerar vi för miljön genom:

-Flera motioner bland annat: ”Motion angående tankställen för biogas och el till kommunfullmäktige i Gnesta”
och ”Motion angående miljöanpassad och ekologiskt inriktad upphandling”
och ”Motion vindkraft”

-Vi har även i vårt ”Program inför valet 2010” skrivit om kollektivtrafik och hur vi vill utveckla den i kommunen.

Några konkreta exempel på miljöarbetet som MP på riks- och lokalplanet gör.

Kukkamariia Valtola Sjöberg
P.S Viss text har jag plankat rakt av från MP:s rikssida men det kan ju vara förlåtet med tanke på att det var så välformulerat 😉

Läs mer

Många drar sitt strå till stacken

Många av oss sopsorterar, lämnar gamla mediciner till apoteket, återvinner, pantar burkar och flaskor med mera, det är suveränt! Tillsammans kan våra små insatser göra mycket för miljön men samtidigt är det också så att samhället i stort behöver ställas om till ett grönt sådant.
För att kunna hålla tillbaka det skenande klimatet och värna vår miljö behövs lösningar på kommunal-, riks- och världsnivå.
Du kan göra en insats här: Rösta på Miljöpartiet!
Vi har visionerna iställer för den trötta alliansen där mantrat är pengar, pengar och åter pengar.
Så här skriver MP på riksplanet:
”Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde. Både för oss som lever idag och kommande generationer.

Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle som tar ansvar för människor och miljö. Inga kostnader ska flyttas över på våra barn och barnbarn.

Omställningen till det gröna samhället är ett steg framåt. Det kräver investeringar i miljöteknik, hållbara jobb och fokus på livskvalitet. Det är motsaten till ett samhälle som bygger på kortsiktig konsumtion.”

Och här är exempel på vad vi vill åstadkomma i Gnesta när det gäller miljö:
• minskade koldioxidutsläpp,
• ökad användning av förnybar energi och minskad användning av fossila bränslen,
• underlättande av vindkraftanläggning,
• större fokus på miljökrav vid offentliga upphandlingar,
• ökad användning av miljöfordon och lokal tillgång till etanol och biogas,
• minskad mängd restavfall.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Läs mer