Tack till alla fritidspolitiker!

I SKL:s broschyr ”Myter och fakta om politik” (
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/myter_och_fakta
) kan man få svar på just myter.

Myt: ”Politiker skor sig på skattebetalarnas bekostnad.”
Fakta: ”Det finns närmare 44 000 företroendevalda i kommuner och landsting. De allra flesta av dem, 97 procent, har andra jobb och arbetar med politik
på fritiden. De får bara betalt för sitt deltagande i nämnd- och fullmäktigemöten. De övriga tre procenten är hel- eller deltidspolitiker.”

I Aftonbladet under rubriken ”Utan politikerna stannar Sverige” skriver journalisten Ingvar Persson om fritidspolitikernas vardag ”Arbetsformerna i den
lokala politiken måste utvecklas, och synen på politiker bli mer nyanserad. Kanske har vi tagit kommunalpolitiken och kommunal­politikerna för givna.
Vi har förutsatt att det finns människor som vill åta sig det ofta otacksamma uppdraget att fatta de beslut som får vardagen att fungera.
I så fall tycks det vara hög tid att tänka om nu.”
Han skriver också om att det är många kommunpolitiker som hoppat av sedan valet- bördan blir för tung.

Jag vill på det här sättet tacka alla fritidspolitiker oavsett partitillhörighet som tar sig tid att att kämpa för det som just du tror på, att hålla demokratin levande och avsätter tid och kraft på att läsa handlingar, sitta på möten och debattera viktiga samhällsfrågor- den insatsen som görs är fantastisk och värd beröm.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*