En positiv utveckling för Gnesta Kommun!

På Kommunfullmäktige den 17/9 beslutade vi angående kommunens budget 2013-2015. Många olika satsningar finns det glädjande nog utrymme för och bland dem finns:
– gång- och cykelvägar i hela kommunen ( en cykelstrategi ska tas fram och pengar finns att anlägga gc- vägar)
– Upprustning av Storgatan i Gnesta
– Familjecentral
– ny förskola 2014
– mer kollektivtrafik (bussar)
– renovering av den gamla simhallen eller ny simhall
– en ny idrottshall
– det finns utrymme inom Barn och utbildningsnämndens verksamheter att göra ytterligare satsningar 2014 (detta beslutar nämnden om vid ett senare tillfälle). Det skulle kunna handla om färre barn i barngrupperna per pedagog eller Kulturskolan eller något annat.
Detta är ett axplock av allt det som är på gång och det känns verkligen bra att kunna presentera en sådan positiv budget. Nedan kan ni läsa det tal som jag höll i Kommunfullmäktige i samband med att budgeten antogs.

En positiv utveckling för Gnesta Kommun
När jag skulle skriva det här talet funderade jag länge på för vem jag skulle hålla det och varför. Svaret är ju egentligen enkelt- vi alla som sitter här i Kommunfullmäktige som ledamöter eller ersättare har fått Gnestabornas förtroende att föra Gnesta framåt i positiv riktning. Jag glädjer mig därför mycket åt det förslag till framtidsplan med budget som majoriteten skrivit fram. Den innehåller många viktiga pusselbitar som kommer att innebära förbättringar. Redan idag har vi positiva saker att lyfta fram: vi i kommunen har engagerade och kunniga medarbetare och dessutom har vi ett aktivt förening-företags- och kulturliv.
När det gäller miljön och klimatet kommer både det faktum att vi fattat beslut om att gå med i SEKOM (Sveriges Eko Kommuner), framtagandet av en cykelstrategi och den utökade kollektivtrafiken vara viktigt för att vi ska en positiv utveckling. Dessutom har sedan tidigare fattats beslut om utökade avloppsinventeringar vilket kommer ge mindre utsläpp i våra sjöar och vattendrag av skadliga substanser. Investeringskostnad finns avsatt på 15 miljoner kronor för ett nytt reningsverk i Laxne och även detta kommer vara en viktig insats för miljön. När det gäller majoritetensmål att öka andelen ekologisk kost i verksamheterna kan vi konstatera att det redan under förra året gjordes framsteg. Det är otroligt viktigt att fortsätter med att se över sätt att öka andelen ekologisk kost eftersom en stor del av en människas koldioxidutsläpp sker genom kosten. Det går att ställa om till ekologisk kost utan att skjuta till så mycket mer pengar (till en gräns såklart!) och det är viktigt att vi ser över metoder att åstadkomma detta.
När det gäller tidiga insatser på barn och ungdomar är det glädjande att vi i majoriteten vill avsätta pengar för en Familjecentral. Barn och utbildningsnämndens presidium tillsammans med tjänstemän från både BoU och Socialförvaltningen har gjort ett studiebesök i Strängnäs på FC. Nu gäller det att lösa lokalfrågan för FC och jag ser framför mig att vi kan starta en nästa år som planerat. För 2014-2015 finns medel avsatt för en ny förskola men utöver detta även för andra förbättringar: där skulle det kunna handla om satsningar för färre barn i grupperna på förskola och/eller grundskola eller ännu mer satsning på Kulturskolan. Här behöver vi politiker vara aktiva och informations sökande- vad behöver vi göra för att ytterligare förbättra, var gör pengarna mest nytta?
Jag vill avsluta med att säga jag ser ljust på framtiden. Vi i Gnesta ska ha en hållbar utveckling. Det innebär att vi ska ha en miljö- och klimatpolitik som är framåt och modig, vi ska tänka på att satsa tidigt på barn och ungdomar uppväxt villkor, vi ska fortsätta ha ett positivt fokus på förenings-, kultur- och företagslivet. Vi ska fortsätta arbeta gemensamt för jämställdhet och tillgänglighet. Allt handlar inte om pengar men det är viktigt att vi har en hållbar ekonomi, vi ska inte lämna stora skulder till våra barn och vi ska planera för en god utveckling.

Kukkamariia Valtola Sjöberg
1:a vice ordförande i Kommunstyrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*