Svar på motion – Långsiktig plan för gång- och cykelväg i Gnesta Kommun

Vid kommunfullmäktige i Gnesta 17/9, besvarades motionen från Centerpartiet angående plan för gång- och cykelvägar. I svaret framgår det att vi kommer arbeta med en cykelstrategi och enligt den budget och framtidsplan vi beslutade vid samma möte. Detta är varken Alliansen eller SN:s ledarskribent nöjda med, utan man ville ha ett beslut om att förvaltningen skulle få i uppdrag att arbeta med en plan för gång- och cykelvägar som motionärerna föreslagit. Jag gjorde klart redan vid kommunfullmäktiges möte att en cykelstrategi är ett betydligt mer omfattande arbete än en plan för gc-vägar, men att en sådan gc-plan ingår som en del av en cykelstrategi. Om vi beslutat enligt Centerns motion, skulle vi gett tjänstemännen på förvaltningen helt fel signal. Majoriteten i Gnesta vill jobba med en komplett cykelstrategi och det är den signalen som tjänstemännen och våra invånare i Gnesta Kommun ska ha.
Det verkar som Alliansen i Gnesta och SN:s ledarskribent inte insett skillnaden mellan en cykelstrategi och en plan för gång-
och cykelvägar. En cykelstrategi kan i korthet till exempel innehålla:
– Utbildningsplan för elever i skolan
– Arbeta med förbättrad folkhälsa genom ökat cyklande
– Plan för gång- och cykelvägar
– Plan för drift och underhåll för gc-vägar med inventering av underhållsbehovet för nuvarande gc-vägar
– Informationsplan till exempel gentemot fastighetsägare av flerfamiljshus, så att cykelförråd i källarna byts ut mot moderna och trygga cykelförråd på gården.
– Plan för servicestationer med cykelkartor, pumpar osv.
– Genomgång var cykelställ ska placeras och vilken typ som behövs på aktuell plats. Inventera och åtgärda, så att man får säkra cykelövergånngar över gatorna.

Läs gärna mer på vårt blogginlägg ”Cykelstrategi – Så mycket mer än nya gång- och cykelvägar”.

Mats Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*