Satsning på förenings- och fritidslivet i Gnesta kommun!

Majoriteten (S, V och Mp) i Gnesta kommun vill satsa på föreningslivet och öka möjligheterna till en rik fritid för kommuninvånarna. Syftet är att genomföra dessa satsningar under mandatperioden. Vid onsdagens Kultur- och tekniknämnd beslutades bland annat följande:

Föreningsmiljonen del 2
En halv miljon kronor delades ut till 40-talet föreningar för olika projekt som syftar till att positivt påverka folkhälsan hos kommuninvånarna.

Nya omklädningsrum Hagstumosse
Gnesta förvaltnings AB får i uppdrag att uppföra omklädningsrum i anslutning till konstgräsplanen vid Hagstumosse. Byggnaden kommer bland annat innehålla 4 omklädningsrum, handikapptoalett, domarrum och samlingssal. Bygget beräknas vara klart till fotbollssäsongen 2013.

Lokalprogram för renovering av simhallen
Gnesta Förvaltnings AB får i uppdrag att ta fram ett lokalprogram för en upprustning av den befintliga simhallen (Freja simhall). Genomförda undersökningar visar att simhallens stomme är i mycket gott skick. Den är uppförd 1960 och bedömningen visar att konstruktionen klarar många år till. Förvaltningen ska genomföra en medborgardialog för att fånga upp vad kommuninvånarna anser bör finnas i simhallen.

Uppdrag om lokalprogram för ny sporthall
Kultur- och teknikförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda föreningar ta fram förslag på vilka funktioner som bör finnas i en ny sporthall. I samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen ska 2-3 lämpliga platser utses. Gnesta Förvaltnings AB får i uppdrag att utarbeta ett lokalprogram för en ny sporthall.

Uppdrag om förslag till upprustning av Skillingavallen
Kultur- och teknikförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för att rusta upp Skillingavallen till en modern friidrottsanläggning med bl a en 400 m lång löparbana med lättskött och adekvat beläggning. Det är viktigt med en modern och funktionell anläggning med lämlig utrustning för annat Frejaskolans utomhusverksamhet, friidrott, fotboll, spontan idrott och lek med mera.

Kristina Dellrud
1:e vice ordförande Kultur- och Tekniknämnden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*