Gnesta betalar för att det ska finnas spår – för inga tåg?

Gnesta betalar för att det ska finnas spår – för inga tåg?

Sedan 2007 har Gnesta avsatt 13 miljoner kronor för att vara med och betala för Citybanan i Stockholm.
Trafikverket skriver på sin hemsida om Citybanan: ”Infarten till Stockholm Central är överbelastad med tåg. Med Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen
kan gå tätare och punktligare.”
Min fråga är nu med anledning av Trafikverkets förslag att inga pendeltåg och mycket få regionaltåg ska stanna i Gnesta: hur väsentligt är det för Gnesta
Kommun att vara med och betala för Citybanan och verka för fler spår när inga tåg ska komma till Gnesta?
Självklart är vi i Miljöpartiet för en utbyggnad av spårkapaciteten rent allmänt, men vilken nytta har Gnestaborna av den utbyggda spårkapaciteten i Stockholm
om vi inte får någon tillgång till spåren?
Frågan är också hur vi ska se på frågan om vi tittar på Kommunallagen. Får och ska Gnesta fortsätta avsätta medel för en utbyggnad av spår som inte ger
Gnesta Kommun något?

Skattebetalarna i vår kommun torde känna sig tveksamma till att avsätta medel för något som inte ger kommunens invånare någonting tillbaka.

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*