Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Idag presenterades Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Förslaget består av en huvudrapport samt nio underlagsrapporter. Trafikverket redovisar också flera regeringsuppdrag som anknyter till förslaget till den nationella transportplanen.

Läs den här:
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/Nationell-plan-for-transportsystemet-2014–2025/Forslag-till-Nationell-plan/

Det är ett omfattande material att gå igenom och jag har långt ifrån hunnit läsa allt. Men bland annat har jag läst underlagsrapporten för Ostlänken som en del av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den gör mig lite bekymrad. Det beskrivs noggrant om snabbtågstrafik, godstrafik, pendeltågstrafik i Östergötland och i en bisats lite om regionaltågstrafiken på sträckan Stockholm-Hallsberg. Men ingenting om Gnestapendeln. Även när Ostlänken är klar, så kommer det finnas ett antal kvarvarande problemsträckor, där kapaciteten inte är tillräcklig. Även om jag tror att möjligheten är större för en fungerande Gnestapendel när Ostlänken är klar, så är det inte självklart att kapacitetutrymme finns.

Förutom Ostlänken och citybanan är det inga namngivna förslag som direkt berör oss. Det finns inga tankar på att förstärka västra stambanans kapacitet på sträckan Hallsberg-Stockholm.

Vi ses vid manifestationen imorgon kl 12.30 på Strömmentorget, för vår kamp för Gnestapendeln går vidare!

Mats Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*