Paneldebatt om tågtrafikens framtid

Paneldebatt om tågtrafikens framtid

En stor publik samlades i A-salen på Elektron, för att följa paneldebatten som framförallt handlade om tågtrafikens framtid och hur den hotade Gnestapendeln ska säkras mer än ett år i taget. Även om trafikverkets representant framhöll att förslaget i juni om att lägga ner Gnestapendeln bara var en ”arbetshypotes” och att det aldrig var tanken att lägga ner Gnestapendeln, så kan man verkligen fundera över om det är en seriös arbetsmetod att lägga fram en såkallad arbetshypotes tre månader före ett beslut ska fattas. Vi är många som haft en helt annan bild och det framförde också Åsa Kullgren från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet på ett tydligt och bra sätt. Det som varit positivt med denna arbetshypotes är att alla äntligen verkat förstått att man i fortsättningen inte kan arbeta med så kortsiktiga lösningar för persontrafiken, utan man kommer jobba för att förhoppningsvis komma överens om fleråriga ramavtal, för att säkra persontrafiken under en längre tidsperiod än ett år i taget.

Ett stort tack till föreningen Gnestapendlarna som anordnade paneldebatten och till deltagarna i panelen som tog sig tid att diskutera problemet på ett bra och informativt sätt.

 

Mats Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*