Hotet om nedlagt pendeltåg skrämde bort invånare från Gnesta kommun!

Hotet om nedlagt pendeltåg skrämde bort invånare från Gnesta!

Nu har vi även fått det svart på vitt att hotet om nedlagt pendeltåg skrämmer bort invånare från Gnesta kommun. Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik för 2013, visar tydligt att hotet om nedlagt pendeltågstrafik skrämt bort många invånare från Gnesta.

Vid årsskiftet 2012-2013 var Gnesta kommuns befolkning 10 442. Vid halvårsskiftet juni 2013, hade befolkningen ökat till 10 457. I juni kom hotet om att pendeltåget skulle läggas ner och då börjar invånarna lämna Gnesta kommun och vid årsskiftet 2013-2014 har befolkningen minskat till 10 409. Man ser också att det är 100 fler personer som flyttar från Gnesta kommun under 2013 än under 2012. Vissa variationer i in- och utflyttning sker alltid, men det här är ett tydligt trendbrott.

 

Det här visar det verkliga allvar som vår kommun står inför, om inte Trafikverket med flera tar sitt fulla ansvar och kan ge besked omgående om den fortsatta pendeltågstrafikens framtid. Vi kan inte varje år stå inför ett hot omnedläggning av pendeltågstrafiken, utan det krävs ett helt annat framförhållande. En minskad befolkning, ger i sin tur en lägre skatteintäkt som i sin tur…

 

Nu är det dags för nya skrivelser och påtryckningar på Trafikverket, regeringen m fl, för nu har vi siffrorna att det vi befarade har hänt.

 

Mats Dellrud

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*