Renovering av badhuset – följer demokratistk fattade beslut

Renovering av badhuset – följer demokratiskt fattade beslut!

Med anledning av den insändare i dagens SN som två företrädare för Alliansen skrivit, vill vi här göra några förtydliganden av de missförstånd som vi anser insändaren bygger på.

 

Det förslag på renoverat badhus som tagits fram är ett stort lyft för Gnesta kommun, med ett helt tillgängligt badhus, varmvattenbassäng med höj- och sänkbar botten för rehabilitering och simundervisning, könsneutralt omklädningsrum osv.

Förslaget har nu varit ute på upphandling i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag om renovering av badhus. Investeringskostnaden står Gnesta Förvaltning för och Gnesta kommun hyr lokalerna av dem. Kommunfullmäktige fattar beslut om borgensåtagande för de investeringar Gnesta förvaltning gör, både när det t ex gäller badhuset och andra bygginvesteringar, såsom ett framtida nytt äldreboende.

Det viktiga är att driftskostnaden, hyran, för ett renoverat badhus kommer rymmas inom de 7 miljoner kronor som vi avsatt i Kultur- och Tekniknämndens budget i den framtidsplan som Kommunfullmäktige beslutat om. Sannolikt blir denna hyra lägre än de 7 miljoner kronor som man räknat med. Det betyder i klartext att varje år kommer mer av skatteintäkterna kunna användas till annan verksamhet än vad som avsatts till hyra av badhuset.

Vi vill också påpeka att investeringskostnaden för ett nytt badhus, skulle enligt tidigare beräkningar bli flera tiotals miljoner kronor dyrare än en renovering och då hade vi dessutom fått en betydligt högre hyra än vi kommer få nu.

 

Mats Dellrud

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*