Skrämmande tystnad!

Skrämmande tystnad!

När Gnesta Kommunfullmäktige den 16:e juni skulle besluta om ett nytt arvodesreglemente och bestämde att höja politikernas månadslöner och därmed också den totala kostnaden för politikerna, utan att det fanns en ordentlig beräkning på ekonomiska konsekvenser, så skulle man kunna tro att det var fler än Miljöpartiet som reagerar!

I handlingarna fanns en summa nämnd om en ökning på cirka 400 tkr per år (ökning med ca 33 tkr per månad) för politikerkostnaderna i Gnesta, men ingen kunde svara på vem som räknat fram det och hur den räknats fram. Däremot hade enskilda ledamöter och partier räknat ut kostnadsökningen och kommit fram till helt olika summor. I maj beslutade Kommunfullmäktige i Gnesta om en politisk organisationsförändring som innebär att en facknämnd skulle läggas ner och det löpande arbetet i kommunen bedrivas med tre facknämnder samt kommunstyrelsen. Ett av skälen som nämndes var den minskade kostnaden för politiker på drygt 400 tkr per år. Istället för en minskning för politikerkostnaderna på drygt 400 tkr blir det en höjning med cirka 400 tkr, en skillnad på 800 tkr. Sedan är vi övertygade om att det kommer behöva tillsättas flera nya utskott i kommunstyrelsen, eftersom organisationsförändringen innebär att flera viktiga områden flyttas över från en facknämnd till kommunstyrelsen. Det kommer i sin tur innebära ökade kostnader för kommunstyrelsen. Sammanlagt tror vi att det kommer röra sig om en höjning av politikerkostnaderna på närmare 1 miljon kr, jämfört med om vi behållit den nuvarande lönen för politikerna i Gnesta. Men det är alltså vad vi tror, eftersom det inte redovisats några riktiga ekonomiska konsekvenser!

 

Ingen vet vem som kommer arbeta i majoritet eller vilka som kommer vara i opposition efter valet. Men en sak vet vi och det är att de politiker som arbetar i opposition i facknämnderna efter valet kommer kosta mer än tre gånger så mycket som i jämförda kommuner, medan majoritetens politiker kommer kosta mindre än i jämförda kommuner.

 

Under KF-debatten, fick vi i MP klä skott för Moderaternas hårda angrepp om kostnader för 1:e vice ordföranden som infördes vid mandatperiodens början. Trots att de verkar tycka det är så fel med 1:e vice ordföranden, så ville de inte avslå eller återremittera ärendet.

Vi var inte ensamma om att anse att ärendet inte var ordentligt berett. Folkpartiet avstod från att delta i beslutet och S samt KD framförde självkritik om hur ärendet hanterats. Trots det var MP och V de enda partierna som röstade för att avslå ärendet.

 

Vi har gjort många bra beslut för Gnestas invånare under de senaste åren och mycket i det nya arvodesreglementet är bra. Ändå gick jag ifrån det här kommunfullmäktigemötet med en dålig smak i munnen och mörka tankar om hur politik kan bedrivas.

 

Mats Dellrud

One thought on “Skrämmande tystnad!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*