Oansvarigt beslut i nämnden för våldsutsatta!

Vid torsdagens Vuxen- och Omsorgsnämnd, fattade nämnden beslut om att inte ge ekonomiskt bidrag till kvinnojouren Mira. Man fattade också beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att säkra stödinsatser för våldsutsatta personer som inte
ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen.

För mig är detta helt fel ordning, när man ska fatta genomtänkta beslut. Utredningen måste vara klar, innan man fattar beslut om att dra in bidraget till kvinnojouren Mira som hittills haft hand om en mycket stor del av Gnestas våldsutsatta kvinnor och barn som sökt skydd och hjälp för detta. Därför lämnar jag in nedanstående skriftliga reservation efter nämndens beslut.

 

Skriftlig reservation till ärende 8: Ekonomiskt bidrag till kvinnojouren Mira för verksamhetsåret 2015

 

Miljöpartiet vill ge ekonomiskt bidrag till kvinnojouren Mira tills en evetnuell annan överenskommelse gjorts. Tidigare har socialtjänsten alltid hänvisat våldsutsatta kvinnor med behov av skydd till Mira utan biståndsbeslut.

 

Det är oerhört olyckligt och oansvarigt av Vuxen- och Omsorgsnämnden att inte ge ekonomiskt bidrag till Kvinnojouren Mira, åtminstone fram till det att utredningen man beslutar om är klar.

Nämnden har fattat beslut om att göra en utredning, för att säkra stödinsatser för våldsutsatta personer som inte ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen, men ser inte till att det finns ett avtal eller överenskommelse som gäller fram till utredningen är klar och något nytt beslut är fattat om att säkra dessa insatser.

Nu står Gnesta kommun helt utan avtal för att hjälpa denna svårt utsatta grupp, utan överlåter ansvaret helt till ideella föreningar att både ansvara för stödinsatserna och kostnaderna för dessa.

Enligt den budget som Mira skickat med sin ansökan, bygger deras verksamhet på bidrag från tre kommuner varav Gnesta är en. Vad som händer med Miras verksamhet om Gnesta kommun drar sig ur är osäkert och nämnden har inte fått ta del av någon information om detta vid sitt beslut.

Den utredning som förvaltningen bilagt ärendet till nämnden är inte komplett och har brister. Bland annat har man helt uteslutit information om kvinnojouren Miras verksamhet i utredningen, utan presenterar bara verksamheterna i Södertälje och Botkyrka som hittills inte tycks ha tagit emot några personer från Gnesta kommun. Utredningen ger därför inte en komplett bild av de tre verksamheterna och kan tolkas som att man tagit ställning för att undersöka avtal med Södertälje och Botkyrka i första hand.

 

 

Mats Dellrud

Miljöpartiet de Gröna

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*