Vem styr Gnesta kommun?

För ett par år sedan, lades förslaget fram från förvaltningen om en nedläggning av den sociala dagverksamheten på Frustunagården. Då kallades det ett ekonomiskt besparingsförslag som politikerna stoppade. Nu kallas det omstrukturering av verksamheten och byte av lokaler och det fattas av förvaltningen utan politiska beslut. Genom att hantera denna ”heta potatis” på detta sätt, behöver inte den nya majoriteten fatta något (besvärande) beslut som finns dokumenterat för framtiden. Man behöver inte heller diskutera frågan offentligt och inte heller redovisa på vilka grunder beslutet fattas. Även om en verksamhet inte är lagstadgad, så kan en kommun av andra orsaker bedriva en verksamhet, vilket det också görs i många fall. Ska verksamheten upphöra, anser jag att det ska ske genom ett aktivt politiskt beslut.

För mig visar det på arrogans mot de medborgare som drabbas och en politisk feghet som inte borde förekomma i Gnesta kommun! Om några år kommer det bli som det försvunna demensteamet, när nuvarande tjänstepersoner slutat, inga underlag finns och ingen kommer minnas varför. Kommunens demensteam försvann för ett par år sedan utan politiska beslut eller tillhörande underlag, så nu vet ingen riktigt varför eller när det försvann. Det var olyckligt och det är synd  att inte lära av misstagen.

 

De personer som har biståndsbeslut och deltar i dagens sociala dagverksamhet på Frustunagården, har ofta ganska grava funktionsnedsättningar och ett relativt stort hjälpbehov. Det finns därför särskilda skäl till att man blivit beviljad social dagverksamhet och det kan till exempel handla om träning, avlastning för anhöriga och psykosociala orsaker. Flera av brukarna kommer därför ha svårt att delta i den öppna dagverksamhet som t ex Träffpunkten erbjuder idag och det kommer krävas förändringar för att möjliggöra deras deltagande. Därför behövs ett ordentligt underlag med bland annat en konsekvensanalys, för att se till att de som har dagverksamhet på Frustunagården inte hamnar utanför den öppna dagverksamhet som de hänvisas till framöver. Det kan handla om en sådan sak som att de som använder rullstol inte får plats på träffpunkten, utan ska skjutsas till Ekhagen i Björnlunda. Kommer det finnas tillräcklig kapacitet med färdtjänstbussar för rullstolsburna vid den tidpunkten?

 

Miljöpartiet vill se en utveckling av den öppna dagverksamheten i kommunen. Därför var jag positiv på nämnden den 19 februari, då det i budgeten för 2015 beslutades om en utredning av dagverksamheten (fanns under punkten viktiga händelser). Två veckor senare får brukarna på Frustunagårdens dagverksamhet och deras anhöriga besked om att verksamheten ska minska till två dagar i veckan från 1:a april och stängas helt vid midsommar. Veckan efter kunde vi läsa i SN att man hänvisade till kommunala beslut gällande stängningen av dagverksamheten på Frustunagården. Men varken utredning eller politiska beslut finns och det är inte acceptabelt.

Det här är inte ok och majoriteten borde ta sitt politiska ansvar och ta upp frågan om fortsatt social dagverksamhet i nämnden med ordentliga beslutsunderlag.

 

Mats Dellrud

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*