Gnesta är en del av världen!

Gnesta är en del av världen!

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i måndags, framkom det att delar av Kommunfullmäktige i Gnesta helt förnekar och förringar klimathotet vi står inför. Ofta känner jag också att Fullmäktige lever i sin egna lilla bubbla. Det finns en värld därute som också påverkar oss i Gnesta (se anförande 1 nedan).

 

Tyvärr saknar majoritetens framtidsplan handlingskraft och konkreta förslag inför framtiden, så att vår kommun står rustat inför de kommande åren (se anförande 2 nedan).

 

Därför känns Miljöpartiets gruppledares anföranden under budgetdebatten i Kommunfullmäktige extra viktiga! Läs dem nedan.

 

Mats Dellrud

 

 

 

Anförande 1:

Ordförande, Kommunfullmäktige

Gnesta är en del av världen. Det låter ju väldigt pompöst men låt mig förklara hur jag tänker. Ofta ser vi på tillståndet i världen som något som händer någon annanstans, långt borta. Krig och terror, miljö- och klimathot, fattigdom och ojämställdhet. Det är dock uppenbart för alla som följer händelseutvecklingen att där du befinner dig, oavsett plats, är världen. När klimatet förändras påverkar det oss i Gnesta. När människor flyr för sina liv undan terror, kommer de även till oss. När ekonomin i världen går dåligt, påverkar det kommunen. För att motverka negativ påverkan med anledning av allt som händer runt omkring oss måste vi bygga ett hållbart Gnesta. Det betyder att vi ska förebygga miljö- och klimatproblem, men också se  till att vi bemöter brist på jämställdhet och lika rättigheter. Vi behöver också organisera en bra omsorg, förskola och skola. I alla frågor ska vi tänka efter före och agera innan det är försent, istället för att tänka kortsiktigt.

I vår Gröna feministiska framtidsplan satsar vi på ett hållbart Gnesta där åtgärder görs förebyggande.

Vi gör stora åtgärder inom miljö- och klimatområdet genom till exempel förändring av inköp av bilar till elbilar och elcyklar, upprättande av laddstolpar för elbilar, anställer en vägingenjör för att kunna bygga ut gång- och cykelvägar och genom att solceller ska sättas upp på kommunala byggnader. När det gäller jämställdhet vill vi anställa en jämställdhetsstrateg för att utveckla och förbättra kommunens arbete med jämställdhet. Vi vill dessutom anställa en till integrationssamordnare som ska se till att mottagandet av nya Gnestabor fungerar smidigt och för att den som kommer ny till Gnesta ska komma in i samhället. När majoriteten sparar på barn och unga gör vi i Miljöpartiet istället satsningar. Vi tar en miljon från politikerkostnader och lägger det direkt på barn- och utbildning. Dessutom satsar vi extra på att alla elever ska få tillgång till modern undervisning med hjälp av IT, genom att alla lärare ska få utbildning i detta och eleverna tillgång till varsin dator inom tre år. Vi vill dessutom att kommunen ska öppna nattomsorg och att mer ekologisk mat serveras i alla verksamheter. Miljöpartiets förslag till budget för Gnesta kommun 2016 är hållbart och innehåller förebyggande åtgärder. Gnesta förtjänar en politik som vågar och vill göra världen lite bättre.
Jag yrkar därmed avslag till majoritetens budgetförslag och bifall till Miljöpartiets Gröna feministiska budget – för miljön, klimatet och lika rättigheter.

 

 

Anförande 2:

Vi är oroliga för det budgetförslag som majoriteten lagt fram som innehåller ytterst få konkreta förslag. I budgetsiffrorna går att utläsa några få satsningar som majoriteten lyfter och av de är de flesta sådant som redan beslutats av den tidigare majoriteten. Visst är vi glada att de åtgärderna i vissa delar får fortsätta finnas kvar men bristen på fler och nya satsningar är häpnadsväckande. En stilla tanke växer sig starkare och starkare ju längre jag läser majoritetens förslag: finns det inga konkreta förslag som M och S enats om som de vill berätta om för Gnestaborna i detta, årets viktigaste beslut om Framtidsplan, dvs budget för hela kommunen? Bristen på handlingskraft som Moderaterna och Socialdemokraterna i Gnesta visar riskerar att leda till att kommunen står orustade inför de utmaningar som kommer åren framöver. Att sitta lugnt i båten när havet stormar runt omkring är ingen bra taktik för att vara steget före. Förutom bristen på konkreta åtgärder innehåller majoritetens budget stora besparingar på barn- och utbildningsnämnden vilket är ansvarslöst. Varför spara på barnen som behöver våra insatser? Majoriteten berättar inte hur ni tänker spara, är det på fler barn i barngrupperna på förskolan eller har ni valt att lägga de besparingarna på fler barn i skolklasserna. Det är sådant som en budget brukar berätta men här finns ingen fakta om det. Jag är bekymrad över att den nya majoriteten inte enats om förslag för kommunen hur vi ska förbättra skolan och förskolan, hur ska vi bemöta miljö- och klimathoten. Hur tänker den nya majoriteten bygga ett hållbart Gnesta är min fråga? Vi politiker har ett ansvar både i vardagen för att alla verksamheter ska ha de resurser och mål de behöver men även att ta större grepp och ta vårt ansvar att leda och styra kommunen. Jag är väldigt tveksam till om majoritetens budget tar det ansvaret.
 

Kukkamariia Valtola Sjöberg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*