Mikke Schirén lämnar Vänsterpartiet och blir politisk vilde

”Staten –det är jag!” sa en gång den så kallade Solkungen, Ludvig den fjortonde. Vad ska man med ett folk till när man helst bestämmer allt själv? Det var vad han menade.
Och poeten och dramatikern Berthold Brecht sa: ”Om man inte litar på folket så får man väl välja sig ett nytt folk”.
Mikke Schirén har i praktiken visat att ovanstående är hans valspråk. Efter valet tilldelades han en plats i Gnesta s kommunfullmäktige, inröstad av Vänsterpartiets väljare. Valmanifestet hade utarbetats av Vänsterföreningen i Gnesta. Efter valresultatet förhandlades det fram en gemensam överenskommelse mellan socialdemokraterna,miljöpartiet och vänsterpartiet, en plattform som varit och är ledstjärnan i det politiska arbetet inom den politiska majoriteten i Gnesta kommun.
Mikke säger nu att han lämnar Vänsterpartiet och sitter kvar som politisk vilde i kommunfullmäktige. Han har plötsligt bildat ett eget parti och tar sig rätten att använda Vänsterpartiets mandat för detta. Han påstår att Vänsterpartiet i Gnesta inte vill verka för att genomföra de politiska intentioner som finns beskrivna i plattformen, överenskommelsen. Detta är ett fullständigt grundlöst påstående!
Ja, det har varit samarbetssvårigheter mellan Mikke och övriga gruppen av aktiva föreningsmedlemmar. Men det har inte handlat om att vi ifrågasätter innehållet i överenskommelsen. Verkligen inte! Nej, det har handlat om rena procedur-och demokratifrågor i föreningen. Det har handlat om frågor om kommunikation och delaktighet mellan kommunfullmäktigeledamoten och styrelsen/medlemmarna. Vi litade på att Mikke skulle föra vår talan i kommunfullmäktige och hålla en levande dialog med föreningen. Men det har tyvärr visat sig att Mikke helst själv vill sätta dagordning och agera på egen hand, skild från den vardagliga diskussionen och arbetet på basplanet i föreningen. Detta är emot alla föreningsprinciper. Mikke är dessutom ohederlig då han i dag drar fram en trist och felaktig handling som utfördes av en medlem för över ett år sedan. Han får det att låta som om vänsterföreningen tycker det är rätt att hota och trakassera honom. Sådant tar föreningen givetvis kraftfullt avstånd från och det vet Mikke.
Vi har visat stort tålamod och vilja till enighet med Mikke men han har valt att ställa sig vid sidan om föreningen och dess medlemmar och dessutom kritiserat oss offentligt. Därför har det blivit så att vi inte längre har förtroende för honom. Nu när han dessutom väljer att lägga beslag på Vänsterpartiets stol i kommunfullmäktige för ett helt nytt parti som ingen har haft mjlighet att rösta på så har vi svårt att tro på att han längre står för en socialistisk grundsyn.
Mitt i detta sorgliga kan vi konstatera att vår partiförening är en växande och livaktig förening som i enighet kommer att fortsätta att verka för våra viktiga frågor som rör kommuninnevånarnas väl! Vi kommer att tillsammans med övriga partier i majoriteten jobba för att förverkliga det som står i överenskommelsen.
Mikke står där ensam, vid sidan om.

Läs mer

Dummare än tåget!

Dummare än tåget!
Vem har hittat på detta dumma uttryck? För vad vore Gnesta utan tåg? Gnesta som en gång byggdes upp som stationssamhälle vid stambanan.
Vi är många som insett att man åker både säkert, billigt och miljösmart med tåg. När vi vänsterpartister i Gnesta för en tid sedan var ute på torget och pratade med väljarna och frågade vad de tyckte var viktigast att satsa på, så stod kollektivtrafiken högt uppe på medborgarnas önskelista.
Tyvärr är Alliansen ibland dummare än tåget. Beslutet att privatisera stora delar av den spårbundna trafiken är en sådan dumhet. Man har framför allt sålt ut de lönsamma sträckorna till privata aktörer och de olönsamma men ändå nödvändiga sträckorna får finnas kvar i statens/skattebetalarnas ägo. Följden har blivit dålig samordning, bristande underhåll och onödiga kostnader för skattebetalarna.
Många har valt att bo i Gnesta kommun på grund av vår fina natur och relativa närhet till Södertälje- och Stockholmsområdet. Men bor man i Stjärnov och Björnlunda så känns det inte så väldigt nära. Därför är det helt rätt att Vänsterpartiet Sörmland har jobbat fram ett väldigt ambitiöst förslag på hur man skulle kunna utveckla regionaltågstrafiken i Sörmland och hela Mälardalen. Jag ser framför mig hur Björnlunda, Stjärnhov, Sparreholm och andra mindre orter skulle växa och utvecklas. Inte ens om man bosätter sig i Flen skulle man behöva känna att man kommit till världens ände. ”Ett tåg i timmen” är rubriken på Vänsterpartiets förslag. Kanske något missvisande eftersom tågen enligt förslaget skulle gå ännu oftare i rusningstrafik nämligen en gång i halvtimmen. Och fort skulle det gå trots de extra stoppen. Det är faktiskt möjligt! Läs hela förslaget på hemsidan http://sormland.vansterpartiet.se där du kan klicka på ”Ett tåg i timmen”.
I avvaktan på att detta utmärkta förslag genomförs (när/om??) så sätter jag mig i bilen och på den krokiga väg 57 väjer jag på min resa för älgar, vildsvin och vinglande cyklister. Om jag lyckas ta mig fram med bilen, mig själv och omkörda cyklister välbehållna så parkerar jag i Gnesta för att ta pendeln till Södertälje. Jag sjunker ned på sätet med en bok för som alla vet blir man klok av att läsa. Så att man slipper vara dummare än tåget.

Läs mer