Handla rätt

Under förra veckan inför KS den 11 mars så har vi i Vänsterpartiet i Gnesta varit drivande i att få med fler viktiga delar i upphandlingspolicyn, såsom krav på kollektivavtalsnära villkor för de företag som anlitas: Till exempel rätten att organisera sig, att ej använda sig av barnarbete samt krav på ansvarsförsäkring. Det känns bra att röd – gröna majoriteten i Gnesta tar ansvar för det som gör att vi kan medverka till en bättre värld. Målet är att vår upphandlingspolicy skall vara bred och tydligt genomsyra de tre samarbetspartiernas ståndpunkter. Därför var det ett klokt beslut av oss att återremittera ärendet så att vi kan göra en bra upphandlingspolicy ännu bättre!

Anders Simme
Ledamot i kommunstyrelsen
Vänsterpartiet Gnesta

Läs mer

Får jag LOV!

Nu handlar det inte om att bjuda upp till dans utan i stället ta en titt på de företag som kommunen skriver avtal med för att utföratill exempelhemtjänst.

En väl fungerande offentlig hemtjänst är naturligtvis grunden och här ska ingen möda sparas för att komma till rätta med eventuella svårigheter och problem. Vi vet också att inom kommunens egen hemtjänst så gäller kollektivavtal för de anställda, alltså minimilöner som man ej får underskrida (men väl överskrida!), krav på god arbetsmiljö och pengar avsatta för tjänstepension. Den som tar en titt i det oranga pensionskuvetet blir oftast inte på så gott humör. Desto viktigare att ha även en tjänstepension att kunna lägga till den allmänna ålderspensionen.

När det gäller förtag som kommunen har avtal med enligt LOV (lagen om valfrihessystem inom vården) så kräver vänsterpartiet att dessa förtag ska granskas utifrån kriterierna ovan. EU-rätten ger oss inte möjlighet att kräva kollektivavtal, däremot kan vi kräva att företagen följer stora delar av det som ingår i kollektivavtalen . Vi politiker kan alltså ställa krav på en bra arbetsmiljö för de anställda inom dessa företag, till exempel.

Att jobba inom hemtjänst är ett viktigt men också slitigt jobb. Självklart ska alla som jobbar där ha vettiga arbetsförhållanden. Detta gynnar också våra brukare!
Även omvi som politiker inte kan kräva kollektivavtal så kan ni som jobbar inom vården göra detta, om ni är fackligt organiserade, vill säga. Fackföreningarna har under åtskilliga årtionden kämpat för att vi ska få löner som går att leva på och för att det ska vara vettiga arbetsförhållanden på arbetsplatserna. Därför är det viktigt att vara fackligt organiserad.

Vänsterpartiet i Gnesta vill värna både om våra gamla och sjuka och om er som tar hand om dem!
Ni (vi!) är människor, inte maskiner!

Läs mer