1 maj-möte i Gnesta

Vänsterpartiets 1 maj-möte i Gnesta
I strålande solsken lyssnade ett trettiotal åhörare på tal, sång och musik på Vänsterpartiets möte. Vänsterpartiet har tidigare år firat 1 maj tillsammans med Socialdemokraterna men detta år ville socialdemokraterna fira ensamma. Trots att vi i Vänsterpartiet gärna hade firat tillsammans med socialdemokraterna så tyckte vi ändå att det fanns fördelar med att arrangera ett eget möte. Nu fick vi mer utrymme att föra fram Vänsterpartiets politik och göra oss synliga i Gnesta.
Tal hölls av Lena Staaf, Anders Simme och Kent Eriksson. Sång och musik framfördes av Ricardo och Jonathan, Anders Simme och, sist men inte minst, Pär Sörman. Han sjöng, spelade och visslade Dan Andersson-visor så att ögonen tårades på åhörarna.

Den röda tråden hos talarna var kampen för ett solidartiskt och jämlikt samhälle.

Lena Staaf talade om hur svårt det är att göra ett bra arbete inom vården på grund av alltför lite personal. Hon menade att skattepengar rinner iväg till vinster åt riskkapitalister som köpt upp företag inom vård, omsorg och skola. Pengarna borde i stället användas där de behövs, till vården, till stödet för gamla och sjuka och till bra skolor. ” Vänsterpartiet är det enda parti som tar klart avstånd från vinster i välfärden”, sa hon.

Anders Simme talade om hur klyftorna mellan fattiga och rika ökar i Sverige. Hur alliansens politik går ut på att göra människor personligen ansvariga för om man är rik eller fattig och om man är frisk eller sjuk. Det skapar en vanmakt och otrygghet i samhället och det ger en grogrund för partier som Sverigedemokraterna att växa sig starka. Anders Simme menade att vi är alla beroende av relationer, att vi är här tillsammans, att du inte är ensam. Det finns bara ett enda riktigt trygghetsparti och det är Vänsterpartie!

Kent undrade i sitt tal vart visionerna har tagit vägen i debatten idag. Under hela 1900-talet har vi förkortat arbetstiden, förbättrat villkoren för arbetsmiljön och välfärden men sedan 1990-talet har utvecklingen stagnerat. I stället förespråkar man nu till och med höjd pensionsålder. Resurser finns i dag och räcker till för att förkorta arbetstiden till sex timmars arbetsdag, förbättra välfärden och bygga ut kollektivtrafiken!

Läs mer