Vem vill bli politiker?

Nu pratar jag inte om topparna, de som har upphöjda positioner och tjänar mycket pengar. Deras drivkrafter är mindre svåra att förstå.

Nej, nu pratar jag om alla fritidspolitiker i kommun och landsting,de som samtalar med partikamrater och väljare om vad som är viktigt och ägnar timmar, dagar och veckor åt att sätta sig in i politiska frågor.

En vanlig drivkraft för en fritidspolitiker är önskan att vara med och påverka. Man drivs kanske av sitt partis ideologi och av några viktiga hjärtefrågor. Ju mer man kommer in i politiken desto intressantare – och snårigare blir det. Det är lätt att känna att frågorna är för stora och svåra för en icke-expert. Kanske är det därför det är lite knepigt att locka människor till att åta sig politiska uppdrag. En annan faktor är att det politiska arbetet i nämnder, kommittéer och förberedelsegrupper ibland ligger på dagtid, en tid då de flesta människor normalt sett är på sitt arbete och har svårt att komma ifrån. Om man nu inte råkar vara hel-eller halvtidsanställd politiker, förstås, pensionär eller arbetslös. Så borde det inte vara.

En del förspråkar då en lösning som innebär färre nämnder och därmed färre politiker. Är det så vi vill ha det? Att politiken lämnas över till experter och avlönade politiker. För mig är själva idén med politik att veta hur vanliga människor upplever sin vardag. Bästa sättet att få sådan kunskap är på en arbetplats.

Pressen ökar på de flesta arbetsplatser, inte minst på den kvinnodominerade offentliga sektorn. Strävan efter allt högre effektivitet och produktivitet får till följd att sjukskrivningarna nu ökar igen trots att den regerande alliansen hävdar att man kommit till rätta med ”utanförskapet” . Vänsterpartiet är det parti som tydligast tar kamp mot dessa försämringar genom att visa på hur skattepengar rinner bort, bland annat genom rea-utförsäljningar av gemensam egendom som skolor och vårdcentraler. Skattepengar ska användas effektivt i vård och omsorg och även bidra till en vettig arbetssituation för dem som arbetar där. Inte hamna i fickorna på riskkapitalister som placerar dem i skatteparadis.

Nu lämnar Vänsterpartiets Monika Jansson sin kommunfullmäktigeplats. Hennes arbetssituation innebär att hon känt att tiden inte räcker till. Vi är väldigt tacksamma för att Monika ställt upp som kf-ledamot efter tidigare avsägelser högre upp på listan. Monika är en seriös politiker som tagit sitt uppdrag på allvar. Hon kommer att fortsätta att vara aktiv i Vänsterpartiet Gnesta och är en stor tillgång där.

Vi i Vänsterpartiet vill verka för att förhållande ska förbättras, både på arbetsplatserna och i de politiska församlingarna, så att fler vill och kan åta sig politiska uppdrag! Och vi ska komma ihåg att politik också är så mycket mer: Att aktivera sig i fackligt arbete, i aktionsgrupper som till exempel pendeltågsfrågan, ja, i alla möjliga sammanhang där ett aktivt engagemang kan innebära att vettiga förändringar kommer till stånd. Experter behövs – men det är folket som ska styra experterna, inte tvärt om!

Läs mer