Gott nytt Liljedalsår!

Under årets sista skälvande dagar togs äntligen beslutet i Gnestas kommunfullmäktige om att bygga nytt äldreboende. Gnestaborna gratuleras till ett bra beslut som innebär att vi slipper hamna i riskkapitalistens rävsax. Visserligen kunde inte oppositionen låta bli att kritisera s-mp-v-majoriteten för att det först hade tagit för lång tid att komma fram till beslutet och att det sedan hade gått för fort på slutet. Vi i Vänsterpartiet känner oss nöjda med att beslutet är väl underbyggt och noga diskuterat inom alla våra tre partier i majoriteten. Nu återstår det mödosamma arbetet att i en tvärpolitisk arbetsgrupp ta ställning till alla detaljfrågor inför bygget.
Under tiden lever Liljedalshemmet vidare och fortsätter att ge vård och omsorg till sjuka, gamla och dementa. En viktig uppgift som måste ges förutsättningar för att fungera på det sätt man kan begära. I dagsläget fungerar inte allt som det borde. Liljedalshemmet saknar ordentliga larm för de boende. För flera år sedan lade larmet av och något nytt har inte installerats. Liljedalshemmet ska ju inte finnas kvar, har motiveringen lytt. Det som finns för några av de boende (inte alla) är ett rörelselarm som ibland fungerar, ibland inte. Då och då blir det ”falsklarm” och personalen får springa i onödan. Om personalen är på en annan avdelning hör de inte larmet eftersom avstånden är långa mellan avdelningarna. På mornar och kvällar kan det dröja lång tid från att en boende påkallar uppmärksamhet tills det kommer någon personal. På nätterna är det ännu värre då det endast finns två personal på tre avdelningar. Detta innebär en stor otrygghet för de boende. Ingen skugga ska här falla över personalen, de knogar på och är alltid positiva och vänliga trots underbemanning, stress och låga löner. Eftersom inte larmet fungerar har de boende uppmanats att skaffa egna larm, till exempel visselpipor (som inte heller hörs längst bort i lokalerna). Lever vi på stenåldern eller i en högteknologisk tid? För både de boendes och för personalens skull måste ordentliga larm installeras och personalbemanningen ses över! Vi kan definitivt inte vänta i ytterligare flera år tills nya Liljedalshemmet är på plats.

Läs mer