Sälj inte bredbandet!

På senaste Kommunstyrelsemötet i Gnesta 2014-06-02 så valde vi i Vänsterpartiet att rösta emot en försäljning av vårt stadsnät. Vi var det enda parti som gick emot beslutet.

Vad var det för beslut som KS tog? Enligt villkoret för försäljningen står det bland annat att det skall byggas ett nät till Björnlunda och Stjärnhov – inte till Laxne. Därefter skall det i samarbete med byalag byggas ut vidare till andra orter. Det står i kontraktet att en förutsättning för att bredband ska erbjudas utanför de namngivna tätorterna är att byalag bildas. Målet är att 90% av Gnestas medborgare skall bli erbjudna bredband innan utgången av 2020. Att bli erbjuden betyder inte att prislappen för enskild medborgare blir billig, utan just vad det står – att bli erbjuden.

Vilka risker finns det? En risk är att Skanova kan välja att sälja vidare till ett annat företag. På vilket sätt gäller då det ursprungliga kontraktet och villkoren?
Vad kan vi räkna med? Någonstans skall kostnaden för utbyggnad och en vinst tas ut. Vi kan räkna med att kostnaden belastar kunderna/medborgarna.

Har Gnesta tidigare sålt ett kommunalt bolag? Har vi tidigare sålt en kommunalt ägd fastighet? Ja, ishallen såldes med ett mycket dåligt resultat vilket innebär att kommunen nu försöker att återköpa den.

Vi i Vänsterpartiet försökte påverka våra samarbetspartier S och MP innan beslutet att sälja ut bredbandet till Skanova men utan respons. Att det dessutom visade sig att vi ledamöter i kommunstyrelsen inte blev informerade om det viktiga brev från SKL:s direktör som inkom en månad innan beslut gör att vi i Vänsterpartiet nu kommer att begära en prövning av lagligheten av det fattade beslutet. Brevet från SKL var en kraftig markering att kommuner inte bör sälja ut sitt kommunala bredband.

Anders Simme
KS-ledamot för Vänsterpartiet Gnesta

Läs mer