Välfärden är i akut fara!

Valresultatet hösten 2014 blev ett kvitto på det missnöje som finns på grund av de stora försämringar som uppstått under Alliansens åtta år vid makten.

Av alla OECD-länder är Sverige det land där klassklyftorna växer snabbast. Avregleringar, privatiseringar, utförsäljning av välfärden och skattesänkningar med hisnande 140 miljarder har inneburit att välfärden bantats brutalt.

Vi märker det på att andelen fattigpensionärer ökar, framför allt bland kvinnorna, att andelen osäkra anställningar ökar, att arbetslösheten ligger på en konstant hög nivå, att järnvägen tillåts förfalla och att skolan, vården och omsorgen lider skriande brist på resurser.

De prioriteringar som Alliansregeringen har gjort har framför allt kommit till nytta för en välbärgad över- och medelklass i storstäderna. Landsbygden och förorterna har tillåtits att utarmas.

Sverigedemokraterna skyller alla försämringar på invandrarna. SD talar inte högt om att de själva har bidragit till de flesta försämringarna genom att de i stor utsträckning har röstat på Alliansens skattesänkar- och sparförslag. SD utnyttjar den oro som finns om den krackelerande välfärden till att hetsa mot invandrare. Det är en farlig utveckling!

SD kräver drastiskt minskad invandring. De vill därmed tumma på asylrätten (som är en mänsklig rättighet!) och ändra Sveriges grundlag. Att människor flyr för sina liv i det krigsdrabbade Syrien eller drunknar i Medelhavet under flykt är inte viktigt för SD.

Efter valet gjorde Vänsterpartiet en överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om viktiga krav i budgeten. Genom att SD nu fäller regeringen så har SD också röstat emot följande av Vänsterpartiets krav som annars hade blivit verklighet:

– Gratis läkemedel till alla barn under 18 år
– Höjt underhållsstöd med 300:- per månad för ensamstående föräldrar
– Satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen – två miljarder till
kommunerna
– Satsning på förlossningsvården och hälsovården för kvinnorna

Vänsterpartiet gör skillnad!
Rösta på Vänsterpartiet i nyvalet!

2 thoughts on “Välfärden är i akut fara!

  1. Alldeles riktigt Lena Staaf, analysen är klockren, landets välfärd är i akut fara. Inte underligt eftersom landet Utopia ska lösa alla världens sociala problem. Sådant kostar väldigt mycket pengar och då blir det inte mycket över till den egna befolkningen. Enligt ekonomiska experter åker landet mot ekonomisk krasch, men vi gör det tydligen med ett gott samvete.

Kommentarer är stängda.