Nyfascister – eller?

I SN den 19 december skriver Bo Österlund att Stefan Löfvén och Magdalena Andersson påstått att 13 procent av väljarna är nyfascister. Fel! Löfvén och Andersson säger inte att alla SD:s väljare är nyfascister. Däremot att partiet SD är det. Vilket är något helt annat!

Partiet  SD föddes i en nazistisk miljö som på 1990-talet fostrade flera i partiets nuvarande ledning. Den nazistiska rasmytologin har av SD i dag bytts ut till en kulturell mytologi. Kulturer är enligt SD behäftade med vissa bestämda karaktärsdrag. Dessa är väsensskilda och bör hållas åtskilda. Eftersom SD tror att människor har en nedärvd essens, en oföränderlig kärna, som ger uttryck i hennes kultur och egenskaper så betraktas invandrare, framför allt människor med muslimsk tro, som ett hot mot Sverige.

Visst ska vi prata om invandrar/flyktingpolitiken –  på ett seriöst sätt! Invandring innebär både arbetskraftsinvandring (som företagen vill ha), inflyttning på grund av studier, adoption av utlandsfödda samt asylmottagning. 2013 invandrade 116 000 människor till Sverige – men utvandringenr 50 600.  SD vill minska all invandring men de vänder sig framför allt emot de asylsökande,  de som flyr från krig och förtryck, vilket är logiskt utifrån SD:s ideologi.  Och SD tricksar med siffrorna för att bevisa att invandringen medför en orimlig kostnad men håller tyst  om att invandringen faktiskt på sikt är lönsam.  Många nyanlända är i arbetsför ålder och Sverige har inte behövt betala för deras skola. De flesta vuxna kommer i arbete så småningom och bidrar då med produktion och skatter till Sveriges välstånd.

Flyktingmottagning innebär  för Sverige 17 900 personer på ett år, två promille av Sveriges invånare.  Under 2015 beräknas asylinvandringen öka men även om den skulle dubbleras så blir det ändå bara fyra promille av Sveriges invånare. Det är detta som SD kallar ”massinvandring” och som de anser skulle  hota Sveriges ekonomi och välfärden för människorna.
Men SD är inte intresserade av människors välfärd. SD är ett högerextremt, ultranationalistiskt nyfascistiskt parti,  vars målsättning är att till varje pris uppnå ett kulturellt likriktat Sverige.

Läs mer