Nyfascister – eller?

I SN den 19 december skriver Bo Österlund att Stefan Löfvén och Magdalena Andersson påstått att 13 procent av väljarna är nyfascister. Fel! Löfvén och Andersson säger inte att alla SD:s väljare är nyfascister. Däremot att partiet SD är det. Vilket är något helt annat!

Partiet  SD föddes i en nazistisk miljö som på 1990-talet fostrade flera i partiets nuvarande ledning. Den nazistiska rasmytologin har av SD i dag bytts ut till en kulturell mytologi. Kulturer är enligt SD behäftade med vissa bestämda karaktärsdrag. Dessa är väsensskilda och bör hållas åtskilda. Eftersom SD tror att människor har en nedärvd essens, en oföränderlig kärna, som ger uttryck i hennes kultur och egenskaper så betraktas invandrare, framför allt människor med muslimsk tro, som ett hot mot Sverige.

Visst ska vi prata om invandrar/flyktingpolitiken –  på ett seriöst sätt! Invandring innebär både arbetskraftsinvandring (som företagen vill ha), inflyttning på grund av studier, adoption av utlandsfödda samt asylmottagning. 2013 invandrade 116 000 människor till Sverige – men utvandringenr 50 600.  SD vill minska all invandring men de vänder sig framför allt emot de asylsökande,  de som flyr från krig och förtryck, vilket är logiskt utifrån SD:s ideologi.  Och SD tricksar med siffrorna för att bevisa att invandringen medför en orimlig kostnad men håller tyst  om att invandringen faktiskt på sikt är lönsam.  Många nyanlända är i arbetsför ålder och Sverige har inte behövt betala för deras skola. De flesta vuxna kommer i arbete så småningom och bidrar då med produktion och skatter till Sveriges välstånd.

Flyktingmottagning innebär  för Sverige 17 900 personer på ett år, två promille av Sveriges invånare.  Under 2015 beräknas asylinvandringen öka men även om den skulle dubbleras så blir det ändå bara fyra promille av Sveriges invånare. Det är detta som SD kallar ”massinvandring” och som de anser skulle  hota Sveriges ekonomi och välfärden för människorna.
Men SD är inte intresserade av människors välfärd. SD är ett högerextremt, ultranationalistiskt nyfascistiskt parti,  vars målsättning är att till varje pris uppnå ett kulturellt likriktat Sverige.

30 thoughts on “Nyfascister – eller?

 1. Jag håller med dig Lena. Så jäkla tråkigt att jag o Anette aldrig mer skall kunna rösta på ett rödgrönt parti. Nåja vi tvingas fortsätta att rösta på alliansen. Detta enbart för två surdegar som vi aldrig kan förlika oss med. Men du kan vara lugn vi röstar aldrig på SD. Jag hade tänkt kämpa för en rödgrön regering med 51% 2018. Tyvärr vill inte S o Mp det, vilket vi beklagar. I stället för folk i Ö.Sörmland åny läsa om detta i SN valåret 2018. Kanske inte så smart eller hur Lena? God Fortsättning på dig!

  1. Roland, sluta rösta på Alliansen! De är ansvariga för att följane gick i stöpet: Höjt bostadstillägg för fattigpensionärer, mer resurser till äldreomsorgen, bättre förlossningsvård, gratis läkemedel för barn, permanent stöd till kvinnojourer, höjd lägstanivå i föräldraförsäkringen och mer pengar till sjukvården. Men kanske kan de rödgröna rätta till detta under de kommande åren. Med påtryckning från V!

 2. Det avgör S eller Mp Lena. Jag står i tacksamhets skuld till allianen för att dom gav mig tänder 2009. Vi slutar att ens tänka på alliansen samma dag som pengarna sitter på mitt konto. Vi ändrar oss ALDRIG. Vi hade rätten på vår sida enligt socialstyrelsen mfl. Jag tror mig vara rätt känd genom SN och borde vara en tillgång för vilket rödgrönt parti som helst. Vill inte S så är det deras problem inte Anette o mitts. Att vi skulle ge efter för rena tarvligheter kan du glömma. Vi hade inte pengar till mat till våra tre barn när SKAF:s ombudsman som själv var miljonär hånskrattade åt oss. Anette kräver 10.000 i skadestånd av SKAF. Och jag som sagt 50.000 av landstinget. Sen att våra hjärtan är röda är en helt annan sak. Enade vi segra, söndrade vi falla. Tryck på S Lena så skall du få se på valrörelse 2018. Om inte får ni kämpa utan oss tre. MVH: Roland, kallas Fisken, Anette o Bamse !

 3. Det som är påfallande i texten är att författaren gör samma misstag som SD beskylls för. Invandringen är lönsam, kontra SD invandringen är inte lönsam. Det finns inga belägg för påståendet att det är lönsamt. Statistik är konsten att ljuga med siffror. De 17900 flyktingar som hänvisas till är de sk. kvotflyktingar via FN. Hur är det med alla andra som kommer hit via bl. a. anhöriginvandring? Vad är ett seriöst sätt att prata om invandring/integration? Nu har vi snart provat allt som finns i Sverige förutom att faktiskt ställa krav, samma krav som alla människor i Sverige bör åläggas. Tyvärr saknas debatt totalt. Det finns ingen debatt. Den tystas av bl.a..Jonas Sjöstedt genom att kalla alla för rasister, fascister osv. Är en gammal SSU:are från Stockholm. Det fanns visioner. Man kunde prata om allt. Det fanns inte svart eller vit. MEN just nu är det Vi 87% mot dem 13% kanske tom 75% mot 25% efter nästa val. Den dagen även V kommer med fakta och inte enbart påståenden/tyckande, kan debatten verkligen börja på en hög nivå, utan smutskastning och kvädes ord. SD är just nu det enda parti med visioner. När alla övriga partier även de har visioner för medborgarna och Sveriges utveckling istället för att titta på sin egen makt, den dagen kommer SD inte behövas längre!

  1. År 2013 invandrade 116 000 människor till Sverige. Av dessa var 29 988 flyktingar och 39 783 anhöriga. Resten var människor som studerade i Sverige, människor med arbetstillstånd som rekryterats av företag, EU-medborgare som åker till andra EU-länder för att arbeta.Utvandringen var 50 600 personer. Nettot blir 17 900 personer.Två promille av Sveriges 9,5 miljoner invånare.2014 ökade antalet asylsökande. Ddet var 81 000 som ansökte och ssammanlagt 42 000 som beviljades uppehållstillstånd och då är anhöriga inräknade (familjeanknytning).Kvotflyktingarna var 1 969 st. Arbetskraftsinvandringen minskade 2014.
   Detär en missuppfattning att det inte ställs krav på utrikes födda. De flesta kommer i arbete inom några år. Det är de unga (svenska och invandrare) i socioekonomiskt utsatta områden som inte får jobb. De som saknar ordentlig skolgång. Bland annatså är det fria skolvalet en faktor som medfört att vissa områden utarmas. Här har Alliansregeringen ett stort ansvar. De låtsas inte om vad det fria skolvalet har fått för negativa konsekvenser.

 4. Vi hoppades att vi skulle kunna rösta rödgrönt i senaste valet. Nu gick inte det. Fast vi röstade på V och Patrik Renfors här i Oxelösund. Nu hoppas vi kunna rösta på ETT rödgrönt parti i alla tre valen 2018. Läste din insändare idag Lena. Samma som ditt blogg-inlägg och du får samma beröm av mig ännu en gång. Jag köper mina bilar numera av en invandrare. Jag byter däck av invandrar-killar m.m. Dom är väldigt service medvetna och berikar vårt land. Vi är HELT överens.

 5. Eva Säll eller Pettersson som hon hette skrev till mig en gång o sa: S kommer aldrig att ge er upprättelse så håll dig till oss moderater vi håller vad vi lovar. Har Eva rätt?

  1. Hej igen Roland! Beträffande frågan om hur sossar och moderater håller eller inte håller de löften som de utfäster så är jag inte rätt person att svara på det. Men man kanske behöver fundera på vad det handlar om för slags löften. Om moderaterna säger att ”vi kommer att fortsätta se till att klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste i Sverige fortsätter att öka” och de sedan håller detta löfte, ja, då skulle jag tycka att det vore bättre att de bröt ett sådant löfte!

 6. Hej Lena!

  Jag tror inte du har så stor möjlighet till anställning på SCB. Antar att de direkt skulle slå ner på det sätt som du räknar, utelämnar och redovisar.

  Du skriver, ” Flyktingmottagning innebär för Sverige 17 900 personer på ett år, två promille av Sveriges invånare.”

  För er som då vill kontrollera Lenas ”uträkningar” och framläggning av svensk asyl/flyktingpolitik i siffror.

  Kan göra det genom denna enkelt överskådliga tabell. Som då visar ”alla” fakta under åren 1980-2013.

  http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6313943/1400506277636/tab1.pdf

  Hälsas från det vackra Oxelösund.

  1. Hej Peter!
   Jag har faktiskt jobbat på SCB en gång i tiden!
   Att läsa tabeller är en vetenskap i sig. Vad min uträkning gick ut på var bland annat att jämföra invandring med utvandring och räkna ut ett netto. Det är inte bara jag som har stannat för dessa siffror, de har bland annat funnits att läsa på DN:s ledarsida.
   En annan sak att tänka på är att många som får uppehållstillstånd får endast tillfälligt uppehållstillstånd i tre år.
   Och när man talar om anhöriginvandring så är det ca 30 % som hänförs till flyktingarna.

 7. Hej, Lena!

  Du skriver, ” Löfvén och Andersson säger inte att alla SD:s väljare är nyfascister. Däremot att partiet SD är det. Vilket är något helt annat!”

  Vi tar en liten repris Lena, om att benämna partiet SD som nyfascistiskt eller deras väljare som nyfascister.

  ” – Benämningen är helt fel. Jag har undervisat om SD vid Köpenhamns universitet. Vi studerade partiets eget material och inget ger belägg för rasism eller fascism.

  Fråga Stefan Löfven eller Magdalena Andersson om de studerat SD primärmaterial – för jag tror inte det.

  Den ene citerar den andre som citerar den tredje… Det skriver Göran Adamson, forskare i socialt arbete vid Malmö högskola, och som forskar om multikulturalism och populism.”

  Tänk om det lät så här istället med dina citerade ord.

  ” Löfvén och Andersson säger inte att alla V:s väljare är kommunister. Däremot att partiet V är det. Vilket är något helt annat!”

  Stämmer det , Lena?

  Läs nu hela inlägget från Forskning & Framsteg.

  Där ditt påstående inte får något som helst medhåll från många kunniga i ämnet.

  http://fof.se/artikel/forskarna-ar-eniga-sd-ar-inte-fascister

  1. Forskning och Framsteg är en populärvetenskaplig tidskrift. Ingen av de forskare som nämns i inlägget har fascismen som specialområde. I historieforskningen om fascism finns det olika synsätt och definitioner. Läs om detta som historikern och kulturchefen Åsa Linderborg har skrivit.
   http://www.aftonbladet.se/kultur/kronikorer/linderborg/article20000777.ab
   Linderborg hänvisar vidare till den historievetenskapliga tidskriften Scandia med en belysande artikel.
   http://www.tidskriftenscandia.se/?q=node/1076
   Jag har i mitt inlägg lyft fram SD:s syn på vad en nation är och bör vara och vilka kopplingar det har till nyfascistiska idéströmningar.

 8. Mina debatter med rödgröna partier slutar alltid med att ALLT är Anette o mitt fel. Så länge dessa tarvligheter inte rättas till så står rödgrönt för: Hånskratt i stället för A-kassa och att fattiga människor skall leva tandlösa. Det ställer vi ALDRIG upp på. God fortsättning på året Lena !

 9. I regeringsformens första kapitel beskrivs grundvalarna för vår demokrati. All makt utgår från folket genom ett representativt och parlamentariskt statsskick. Den offentliga makten ska utövas under lagarna. I grundlagen anges också de samhälleliga värderingar som ska ligga till grund för det allmänna i sin normgivning och rättstillämpning. Det föreskrivs att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Det åligger det allmänna att motverka diskriminering.
  Den enskilde tillförsäkras i regeringsformen även ett skydd för de grundläggande fri och rättigheterna.

  Rubriker och etiketter på Sd är en sak. En annan är vad Sd vill och motionerar om förutom invandrarfrågan.
  Vad är det då för värderingar och konkreta förslag som Sverigedemokraterna vill genomföra?
  Om man besvärar sig med att läsa bara ett axplock av de motioner till Sveriges riksdag som partiets främsta företrädare står bakom blir man förskräckt. Det gäller såväl förslagen som motiven. Motionerna handlar om allt från införandet av spartanska fängelser för utländska medborgare, förbud mot böneutrop, åldersbestämning av immigranter, invandringssystem enligt ett poängsystem, avskaffandet av tolkservice för invandrare vid myndighetskontakter, förbjudande av religiösa attribut inom polisen, registrering av intagnas ursprungsnationalitet och invandrarbakgrund, förbud för polisen att verka för ökad rekrytering av minoriteter eller visst kön, till förbud mot dubbelt medborgarskap. För att beviljas svenskt medborgarskap ska den sökande vidare bedömas bli en tillgång för Sverige. Vidare förekommer ett antal mer eller mindre vildsinta förslag om ökade krav på icke europeiska asylsökande. En annan motion vill förbjuda fyrverkerier på andra nationers helgdagar. Bara vid vissa svenska högtider och särskilda tillfällen ska fyrverkeri kunna godtas. En motionär önskar stoppa den etniska diskrimineringen av svenska medborgare på arbetsmarknaden. Av partiprogrammet kan vidare bland annat utläsas att samkönade par inte ska få adoptera.

  Listan kan göras mycket längre. Men, redan detta axplock åskådliggör på ett tydligt sätt den människosyn som präglar riksdagspartiet och dess avsaknad av respekt för de humanistiska värderingar som ligger till grund för internationella konventioner och svensk grundlag.
  Den enskilde väljaren har ett ansvar när han utnyttjar sin demokratiska rätt att rösta. I det ligger att överväga vad de olika alternativen rent ideologiskt representerar. Det finns enligt min mening en gräns för hur långt aningslösheten och ignoransen kan godtas och ursäktas. Även en passiv åskådare blir i moralisk mening medansvarig för samhällsutvecklingen, om den enskilde inte utnyttjar möjligheten att reagera mot allt från övergrepp till odemokratisk demagogi . Neutralitet är inte förenlig med det civilkurage som man kan kräva av människor i ett land som Sverige . Historien förskräcker.

 10. Lite knepigt blir det när V som ni företräder är så bra, trots att inget annat parti vill ha med er i en regering. Sen EU där en klar majoritet vill vara med i. Men det vill INTE V och SD. Möts ytterligheterna?

  1. Hej igen, Roland! Snart nog kanske V är med i regeringen. Och innan dess gör vi mycket nytta genom att trycka på för att driva politiken åt vänster. När det gäller EU så har V och SD helt olika skäl till sin negativa hållning. Och deltar också i helt olika grupper inom EU. V – vänster, Sd – ultrahöger.

 11. Jag VET att jag är kluven Lena. Men det går inte att leva på vackra ord, vilket S främst sysslar med. Med 99% säkerhet kommer Anette o jag fortsätta att rösta på moderaterna dom få år vi har kvar i livet. Vi börjar båda närma oss 70-stercket och en vacker dag kallar Sankte Per. Fast om vi skall vara ärliga och S gör rätt för sig skulle det kännas bättre att rösta rödgrönt. Men den bollen äger tyvärr inte vi längre. Gott 2015!

  1. Jag sätter mitt hopp till den där procenten efter de 99 som du skriver om Lyft blicken och tänk på alla dem som lider av moderaternas politik.

 12. När vi led under S:s svekpolitik gjorde det ont inom oss. Du skrev att V snart skulle ingå i regeringen. Detta var verkligen en nyhet. Ni fick inte ens vara med o styra Gnesta. S valde M i stället. Jag trodde S hellre ville ha in C o FP i regeringen. Tro nu inte att Anette o jag är rika. Anette jobbade som vårdbiträde 75% o jag som brevbärare. Inga höglönejobb precis. Så ser våra pensioner ut som dom gör också. Men faktum kvarstår Lena. M hjälpte oss medan S stjälpte oss. Har du kontakter med S kan du hoppas på den enda procenten. Nej Eva Säll har nog rätt, TYVÄRR!

 13. Roland. Det går heller inte så bra för väldigt många att leva på den politik M har levererat under sin makttid av nedmontering och utförsäljning av välfärden i Sverige.
  Varken för anställda eller de som är i behov av sektorn.

 14. Leif: Anette o jag utgår bara från verkligheten. Förlåt oss för det. I dryga 20 år har vi sagt att en lösning så röstar vi gärna rödgrönt framöver. Ingen lösning så röstar vi fortsatt på M. Vi ändrar oss ALDRIG. Andra har säkert andra slutsatser. Jag känner en del som känner sig svikna av M. TYVÄRR har många av dom gått till SD. Men som jag skrev i början det gör ALDRIG vi två. Sen är det kaffepengar vi kräver. Men Eva Säll har hela tiden haft rätt. S kommer aldrig att gå oss till mötes. Då får ni ursäkta att vi fortsätter att rösta på det partiet som hjälpte oss. Trevlig Kväll Leif o Lena!

 15. Hoppas bara att det hemska dådet i Paris gynnar SD. Risken finns tyvärr. Hatet tar överhanden i vårt samhälle o kärleken får stryka på foten. Våra problem är närmast obetydliga mot den samhällsutvecklingen som pågår idag. Fast den som levt tandlös i sex år kanske förstår mig. Men NU handlar det om vilket samhälle vi skall ha framöver. Tycker inte S att det är värt 50.000 att få den här historien ur världen så är det deras problem. Jag värnar om alla som flyr till Sverige. Det finns en risk för att alliansen kan tänka sig samarbeta med SD framöver. Den risken är inte försumbar. S med 30% och V o MP med cirka 5% var har då inget att sätta emot. Vi kommer att ge våra röster till M framöver hur som helst. Men vi vill helst rösta rödgrönt. Självklart skapar detta ångest. Hur sen S tänker övergår allt mitt förstånd. Jag vet att du förstår Leif. Jag har ingen kritik mot varken dig eller V. Verkligheten har orsakat detta. Dom som kan ändra detta vill inte. Där står vi idag. TYVÄRR!

  1. Du menar förstås att du hoppas att det hemska dådet i Paris INTE gynnar SD. Självklart tar vi kraftfullt avstånd från detta fasansfulla terroristdåd. Risken är stor att de antimuslimska krafterna i Sverige och Europa tar dådet som bevis på att muslimer är farliga ”till sin natur” och måste bekämpas. De rasistiska krafterna sätter gärna likhetstecken mellan terrorister och alla övriga, vanliga och fredliga muslimer. En tröst är att väldigt många människor i Sverige sätter solidariteten högt och är beredda att stå upp för den.

 16. Fruktansvärt och helt sanslöst det som hänt i Frankrike Roland. Finns inget försvar.
  Klimatet är inte bra vare sig i Sverige eller Europa nu. Polariseringen är otäck med otäcka krafter på båda sidor, extremterroristerna kontra högerextremismen.

 17. Visst är det så Lena jag glömde INTE. Jag är övertygad om att det går att bygga ett bättre samhälle framöver. Ingen skall behöva gå arbetslös i det nya landet vi behöver. Vi behöver bygga i massor. Bostäder som folk har råd att hyra. Järnvägar, vägar m.m. Detta i sin tur skulle skapa en ny högkonjuktur. Vi måste utrota fattigdomen. Vi måste alla få löner eller andra inkomster som går att leva på. Statlig skola. Statliga lasarett. Statlig A-kassa som sköts av FK o innefattar alla. Kanske några skatter för dom allra rikaste behöver höjas för att kunna sänkas för dom allra fattigaste. Samma löner för män o kvinnor. Samma pensioner i stort för alla som fyllt 65. Ingen skall behöva lida av psykisk ohälsa utan att få den hjälp hen behöver. I stort ett mer mänskligt samhälle än det vi har. Idag styr penningen allt. Vi har plats för fler invandrare och dom kommer att behövas för att bygga landet framöver. Det behövs mer folk inom det offentliga. Samtidigt som fler företag behövs. Om kärleken står som mall kan vi alla leva väl. Idag är S o M nästan lika som partier. Båda tänker med plånboken. Mig får rödgrönt samma dag som pengarna sitter på mitt konto. Utan dom så vill inte S ha mig eller mina ideer. Klart M är glada för det. Det går fort när jag skriver Lena därför blir det fel ibland. Tror dom flesta likt dig förstod vad jag menade. Som lotto-gubben som skulle ha passion. Du menar väl pension sa kvinnan. Jag vet väl vad jag menar sa gubben irriterat. God Kväll!

  1. Bra skrivet. Ja, du är verkligen röd i ditt hjärta! För att uppnå det du skriver om behövs en omfördelning av rikedomarna i samhället. Först av allt ett stopp för vinsterna i välfärden med tillhörande skatteflykt. Så lite extra skatt för dem som tjänar över 50 000 i månaden.

 18. Jag VET att mitt hjärta är rött Lena. Just nu är hela mitt bröst fyllt av ångest. Jag har nog en kollektiv ångest för all ondska som just nu pågår. Peter Lemarks fina låt ”Mycket starkare än ord” stämmer nog bra på mitt liv. Men familjen går alltid först. Anette o Bamse o våra tre vuxna barn o deras familjer. Jag röstar alltid samma som Anette. Hon säger att M hjälpt oss och därför skall dom ha våra röster tills S gjort rätt för sig. Vi behöver inte pengarna men väl en upprättelse för att kunna gå vidare. Nästan så man börjar längta efter döden så man slipper detta. Men då sviker jag mina nära o kära o det vill jag INTE. I detta samhälle betyder pengar allt. Behoven får ingen plats. Tyvärr är S o M lika som bär så den fattige göre sig icke besvär. Jag vill inte ha mer ”panga för pengarna”. Jag vill inte sälja vapen överhuvudtaget. Okey om vi tillverkar för vårt eget försvar. Brasilien tex. hade behövt pengarna till välfärden i stället för flygplan. Varför alla människor inte skall ha samma värde övergår mitt förstånd. KÄRLEK är min lösning!

 19. Idag har Anette o jag en ny insändare i SN. Undrar om det är någon som bryr sig? Psykiatrin är nu satt under lupp i SN. Bra! Varför dessa giriga läkare som i stort är odugliga? Det finns skötare i Nyköping som är mycket kunnigare än dessa penningtörstande egoister. Här handlar det också om empati o hjärta. Posten tog jag upp. Ett statligt företag som i stället för att nyanställa bland arbetslösa så ringer man in 70-åriga giriga gubbar. Är det underligt att vi har hög arbetslöshet? Ungdomar o utrikesfödda får inte en chans idag. Sen F-kassan detta skämt till myndighet. Samhället blöder o det verkar inte ens finnas ett plåster. Jag SKRÄMS !

 20. Vi sitter i en rävsax Lena. Vi har tre block med tre partier som har väljare. S,M o SD. För dagen ser rödgrönt ut att ha ett litet övertag. Men SD växer. Kanske dags för vår del att sluta rösta helt. Kanske har ni rätt att det är fel att fortsätta att rösta på moderaterna. Det är ju inte den politik vi två står för. Kanske ärligast mot oss själva att sluta rösta HELT. Sen är jag nog för naiv när jag tror på det goda samhället, där ingen lämnas i sticket. Så blir det ju aldrig. Jag skriver, jag pratar med politiker o med vanligt folk. Det skall vara skillnader på människor. Att spjärna emot betyder bara att man får stryk själv. På 90-talet slängde vi röstkorten samma dag dom kom kanske dags att ta upp det igen. Egoismen har segrat och den kan inte lilla jag ändra på. Önskar dig Lena o Leif o alla andra en riktigt: Trevlig Helg trots ruskvädret! Hälsas från Oxelösund o Vi Tre!

Kommentarer är stängda.