Svar till Centerpartiets inlägg i SN den 15 aug om Sjundareviret

Det utspel som Centerpartiet Gnesta, Nykvarn och Södertälje har gjort är överdrivet kraftfullt formulerat. De tycker det var bra att Länsstyrelsen gett klartecken till skyddsjakt på en av de vuxna vargarna i Sjundareviret. Men de vill också att Länsstyrelsen i Stockholm och Södermanland ska ge klartecken till skyddsjakt för att skjuta resten av vargfamiljen. Det beskrivs med starka ord bland annat: ”Vargarna har också uppträtt nära bostäder i utkanten av Gnesta utan att visa någon rädsla för människor”. På vilket sätt har vargen ej visat rädsla och hur borde den uppträda enligt er?

Vi har ett beslut om att ha en livskraftig vargstam i Sverige. Om vi ska uppnå detta mål så kommer det att finnas en spridning av vargar. För att uppnå målet så krävs det att fårägare ser över sina stängsel. Det finns pengar att att ansöka om hos Länsstyrelsen och hjälp att sätta upp stängslen av frivilliga i Svenska Rovdjursföreningen.

Det finns ingen som vill skrämma bort fårägare i trakten men det finns också ett stort naturvärde i att behålla våra rovdjur. Det är fullt möjligt att behålla rovdjuren i våra områden. Men det kommer att krävas att fårägarna ser till att ha stängsel som är elförstärkta, speciellt längst ned på stängslen. För att dessa stängsel ska fungera så krävs det underhåll så att gräs inte ska växa så högt. Det är detta pris man får betala för säkra stängsel. Om Centerpartiet skulle göra något bra för vargen och fårägarna så borde det vara att uppmuntra fårägarna att skapa bra skydd för fårbesättningar. Detta skulle vara ett konstruktivt och trovärdigt agerande.

Helst innan första vargattacken på Molstaberg så skulle åtgärder ha vidtagits som stängt vargen ute från fårhagarna. En varg präglas på beteende som de flesta djur. Att antalet attacker och antalet rivna får har påverkat Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt är tydligt. Dessa attacker hade gått att stoppa utan skyddsjakt. Det är möjligt att Länsstyrelsen borde ha kunnat göra mer för att uppnå skydd i Molstaberg. Länsstyrelsen bör se över, analysera och bedöma om deras insatser varit tillräckliga.

Det finns bland vissa av dem som jagar eller säljer jakträttigheter ett intresse av att inte ha varg i skogarna. När vargen flyttar in så undviker klövdjur dessa områden och då blir jaktmöjligheten något sämre. Vi får inte underskatta att detta också är ett intresse som påverkar i frågan.

Det finns ett pris för att ha vargen här men att jaktintresset ska gå före i intressekedjan står vi inte bakom.

Centerpartiet skriver: ”Vi hoppas att Centerpartiet centralt och övriga partier tar tag i problemet och inte låter landsbygden avfolkas eller att den landsbygdskultur och livsmedelsproduktion som de senaste 10 generationerna landsbygdsbor byggt upp äventyras.”

Vi tycker att detta är väldigt dramatiskt formulerat när det gäller vargens betydelse.
100-150 får i Sverige rivs varje år av vargar. Samtidigt så kom det nyheter denna sommar att ca 2000 kor dödas varje år av skador de får av öl- och läskburkar som slängs i naturen. Ser Centerpartiet detta som ett mindre problem än vad bibehållandet av en vargstam gör? Varför går ni inte ut och kampanjar runt detta?

Anders Simme
Lena Staaf

Läs mer

Satsa på jämlik och jämställd fritid och kultur

Alliansen gjorde en dundertabbe när de sålde ishallen för en struntsumma. Nu har vi facit: Hyran har höjts så att det totalt sett blir dyrare att betala hyran än att köpa tillbaka ishallen. S och M-majoriteten har dessutom tagit ställning för att den nya sporthallen ska byggas på Hagstumosse. Prislapp okänd men minst 20 miljoner. Ingen hänsyn har tagits till synpunkter från Vänsterpartiet och flera andra partier i den arbetsgrupp som fick till uppgift att arbeta fram ett förslag.

En sporthall på Hagstumosse gynnar de familjer som har bil och som kan skjutsa sina barn. Knappast miljövänligt dessutom! Ett återköp av ishallen gynnar framför allt ishockeyspelande pojkar. Vänsterpartiet har velat ha helt andra prioriteringar. En centralt belägen sporthall skulle prioritera promenerande och cyklande barn samt dem som är bosatta i ytterområdena och kommer med tåg och buss till Gnesta. Utbyggnad av Gnesta tätort kommer att ske mot Frönäs där bland annat en ny skola planeras. Det hade varit naturligt om den nya sporthallen byggts i närheten.

Gnesta hade tidigare en kultur-och fritidsnämnd. Den är nu nedlagd och därmed har den politiska insynen och påverkan blivit lika med noll i kultur-och fritidsfrågor. Vi hoppas att inte kultursatsningar därmed också hamnar i bakvattnet bakom de stora satsningarna på idrotten. Kulturskolan har undermåliga lokaler. Vänsterpartiet har skrivit en motion med förslag på tillskapande av ett Allaktivitetshus där bland annat kulturskolan och fritidsgården Chill kan inrymmas. Tänker S + M satsa på kulturen? Upp till bevis i så fall!

Läs mer

Bilden av kommunen

Kommunerna konkurrerar med varandra om invånare. Man satsar pengar på annonskampanjer och på broschyrer som berättar vackra och lockande saker om den egna kommunen Självklart ska man beskriva och vara stolt över det positiva som kommunen har att erbjuda.

Somliga pratar också om kommunens ”Varumärke”. Som om kommunen vore ett företag. Ett företag kan tillåtas ha affärshemligheter. Företaget har endast ett syfte nämligen att frambringa så mycket vinst som möjligt för sina ägare.

Men kommunen är inget företag. Kommunen består av sina medborgare (inte kunder eller aktieägare) som gett kommunledningen mandat att sköta kommunen på ett sätt som gynnar de flesta kommunmedborgare. Kommunen ska inte ha affärshemligheter (undantaget vissa moment av upphandling) utan medborgarna ska kunna ha full insyn i hur kommunen sköts.

Många kommuner försöker ”mörka” de fel och misstag som begås. Undersökande massmedia är inte välkomna och tillträde försvåras. Detta inger inte förtroende hos medborgarna. Ofta vet medborgarna en hel del om vad som sker och officiella förklaringar om att allt är bra blir då inte trovärdiga. Ett exempel från vår egen kommun, Gnesta, är missförhållandena på Liljedalshemmet för knappt två år sedan där kommunens företrädare på sin hemsida gick ut och bedyrade att man hade ”säker vård med trygga larm”. Medborgarna visste bättre.

Pendeltågstrafiken till Gnesta har också visat sig vara en ”varumärkesfråga”.
Vi minns hur Gnesta skakades i sina grundvalar när det uppstod hot om att pendeltågstrafiken skulle läggas ned. Hela bygden kom på fötter i sitt ursinniga försvar av pendeln. Pendeln räddades – tillfälligt. Ur denna rörelse bildades sedan Föreningen Gnestapendeln som har fortsatt att hålla tummen i ögat på makthavare och beslutsfattare och informera om sitt arbete.

Men har inte detta gett negativ publicitet till Gnesta? Att pendeln inte är säkert räddad för framtiden kan ju skrämma folk från att flytta till Gnesta? Gnestas VARUMÄRKE kan vara skadat?

Visst – när hotet om nedläggning av pendeln var reellt så avhöll det just då folk från att flytta till Gnesta. Men efter detta har befolkningen stadigt ökat. Vi är förvissade om att folk uppskattar en levande kommun med aktiva och kritiska medborgare och ett sjudande föreningsliv.

Föreningen Gnestapendeln har med sitt tålmodiga och uppoffrande arbete bidragit till en positiv bild av Gnesta och att – förhoppningsvis – pendeltågstrafiken kan bibehållas och utvecklas. All heder till dessa kämpar!

Läs mer