Bilden av kommunen

Kommunerna konkurrerar med varandra om invånare. Man satsar pengar på annonskampanjer och på broschyrer som berättar vackra och lockande saker om den egna kommunen Självklart ska man beskriva och vara stolt över det positiva som kommunen har att erbjuda.

Somliga pratar också om kommunens ”Varumärke”. Som om kommunen vore ett företag. Ett företag kan tillåtas ha affärshemligheter. Företaget har endast ett syfte nämligen att frambringa så mycket vinst som möjligt för sina ägare.

Men kommunen är inget företag. Kommunen består av sina medborgare (inte kunder eller aktieägare) som gett kommunledningen mandat att sköta kommunen på ett sätt som gynnar de flesta kommunmedborgare. Kommunen ska inte ha affärshemligheter (undantaget vissa moment av upphandling) utan medborgarna ska kunna ha full insyn i hur kommunen sköts.

Många kommuner försöker ”mörka” de fel och misstag som begås. Undersökande massmedia är inte välkomna och tillträde försvåras. Detta inger inte förtroende hos medborgarna. Ofta vet medborgarna en hel del om vad som sker och officiella förklaringar om att allt är bra blir då inte trovärdiga. Ett exempel från vår egen kommun, Gnesta, är missförhållandena på Liljedalshemmet för knappt två år sedan där kommunens företrädare på sin hemsida gick ut och bedyrade att man hade ”säker vård med trygga larm”. Medborgarna visste bättre.

Pendeltågstrafiken till Gnesta har också visat sig vara en ”varumärkesfråga”.
Vi minns hur Gnesta skakades i sina grundvalar när det uppstod hot om att pendeltågstrafiken skulle läggas ned. Hela bygden kom på fötter i sitt ursinniga försvar av pendeln. Pendeln räddades – tillfälligt. Ur denna rörelse bildades sedan Föreningen Gnestapendeln som har fortsatt att hålla tummen i ögat på makthavare och beslutsfattare och informera om sitt arbete.

Men har inte detta gett negativ publicitet till Gnesta? Att pendeln inte är säkert räddad för framtiden kan ju skrämma folk från att flytta till Gnesta? Gnestas VARUMÄRKE kan vara skadat?

Visst – när hotet om nedläggning av pendeln var reellt så avhöll det just då folk från att flytta till Gnesta. Men efter detta har befolkningen stadigt ökat. Vi är förvissade om att folk uppskattar en levande kommun med aktiva och kritiska medborgare och ett sjudande föreningsliv.

Föreningen Gnestapendeln har med sitt tålmodiga och uppoffrande arbete bidragit till en positiv bild av Gnesta och att – förhoppningsvis – pendeltågstrafiken kan bibehållas och utvecklas. All heder till dessa kämpar!