Klimatförändringarna är inget att skratta åt

På senaste kommunfullmäktige presenterades Vänsterpartiets motion om att man i Gnesta bör ha en plan för hur extrema väderförhållanden ska bemötas. Vi minns översvämningar och skogsbränder under de senaste åren. Vi minns meterologernas varningar om att vi i fortsättningen kan förvänta oss extremväder oftare.

Vad händer på fullmäktigemötet? Jo moderaten Dan Glimne stiger upp i talastolen och håller ett långt tal om att det har funnits istider, det finns asteroider, dinosaurierna har dött ut. Summa summarum, saker händer med vår jord, klimatförändringar är inget vi ska oroa oss för och framför allt kan vi inte påverka något.

Så talar en klimatförnekare som inte vill att vi ska ändra något i vår livsföring. Han vill inte tro på den samlande vetenskapen som varnar för att klimatförändringarna riskerar att skena om vi överstiger två procents uppvärmning. Och att vi redan i dag kan se effekter av att polernas isar smälter, till exempel översvämningar på grund av höjda vattennivåer.

Föredraget applåderades ivrigt av moderater och socialdemokrater som utgör den politiska ledningen i Gnestas kommunfullmäktige. Ska vi tolka den applåderande majoriteten så att de stödjer Glimnes klimatförnekande inlägg? Hur ska vi i så fall kunna tro på att majoriteten är villig att satsa på en hållbar utveckling i Gnesta och världen? Vad tycker ni läsare?

Läs mer