Sant eller osant om demokrati

Vänsterpartiet har genomfört en namninsamling om den nya sporthallen i Gnesta. 232 personer har skrivit på med önskemål om att sporthallen borde placeras centralt i stället för på Hagstumosse.
Till kommunfullmäktige den 14 november hade Vänsterpartiet lämnat in en interpellation med frågor om sporthallen. Så här refererade Sörmlands Nyheter från fullmäktige:
” Bland annat togs nya sporthallen upp, där kommunalråd Johan Rocklind (S) meddelade att Lena Staafs (V) interpellation om den nya sporthallen skulle få ett ”fullödigt svar” vid nästa sammanträde.
– Trots att jag lämnade min interpellation i väldigt god tid får vi inget svar. Vi vet nästan inget om sporthallen, sade Lena Staaf och ansåg att det var odemokratiskt av majoriteten att gå vidare med planerna utan ett nytt formellt beslut. Johan Rocklind manade till försiktighet med att anklaga folk för att vara odemokratiska för att man inte delar samma åsikt. – Det är långt utanför spelplanen och är inte sant.”
Nej, Johan Rocklind. Vi tycker att du har fel i detta. Demokrati handlar om att följa fattade beslut.
Kultur- och tekniknämnden beslöt 2014-05-26 att det skulle undersökas tre områden för byggande av sporthall. Något nytt beslut som ersätter det första har inte fattats. Däremot kom det upp en fråga i Kommunfullmäktige i september 2015 om att ändra detaljplanen på Hagstumosse för att möjliggöra bygget av en sporthall.
Ärendet lades på bordet utan att ha skickats ut innan. Detta ärende innefattade ingen utredning, ingen jämställdhetsanalys eller kostnadsberäkning för bygge av sporthall. Inte heller någon jämförelse med andra tänkta områden. Allt detta skulle komma senare, sas det. Ännu har vi inte fått se något av ovanstående, ännu mindre har det fattats något beslut i KS eller Kf.
Inte heller i budget- och framtidsplan finns något presenterat annat än att man räknar med att påbörja ett bygge under 2017. Var? Till vilken kostnad? Varifrån ska pengar tas?
Vad är demokrati om inte att ärenden utreds ordentligt, beslutas i Kf eller nämnd och att beslut följs upp och genomförs.
Lena Staaf (V), ordinarie ledamot i Kf Anders Simme (V), ordinarie ledamot i Kf

Läs mer