Vårdcentraler eller inte vårdcentraler…

Statistik som grund för beslut!

Nog är det bra med ett väl genomtänkt underlag för beslut. I ett sådant finns ofta statistik. Ibland är det säkert riktigt men ibland går det helt åt skogen.

Två aktuella exempel är:
1. ”De flesta olyckorna i trafiken där fotgängare är inblandade sker på övergångsställen.” Slutsats, ta bort övergångsställena! Frågan är om det totala antalet olyckor blir färre även om ingen längre blir drabbad på ett övergångställe. Fundera lite innan du fattar ett beslut!

2. ”10 gånger vanligare med olyckor i färdtjänsten än i reguljär busstrafik.” Slutsats, minska på färdtjänsten så får vi färre olyckor. Förmodligen åker människor med färdtjänst för att de inte kan använda kollektivtrafiken. Om människor med olika funktionsnedsättningar, som idag åker färdtjänst, skulle tvingas till att använda en många gånger mycket otillgänglig kollektivtrafik, så skulle säkert antalet olyckor med buss öka väsentligt. Gör en rimlighetsbedömning innan du fattar ett beslut!

Detta är två exempel på hur fel det kan bli med statistik. Om det blir färre personal inom sjukvården så ökar belastningen på var och en. Antalet vårdtillfällen förändras inte för att man stänger en avdelning. En stor grupp patienter går från en vårdcentral till en annan. Fundera över vad det kan vara som leder till detta och ta fram konsekvensanalyser innan du fattar beslut.

Peter Linnstrand, gruppledare (V) Landstinget Sörmland

Läs mer