Arvoden med tandlös revision

Nu när arvodesfrågorna ska ses över av revisionen görs detta enbart på ett formalistiskt vis. De olika enskilda politiker som kanske har uppburit felaktiga arvoden ska granskas senare, kanske. Svårt att förstå varför revisionen inte tar ett helhetsgrepp. Det är vidare knepigt att resultat av revisionen inte finns före valet och särskilt när det gäller de olika politiska partiernas företrädare.

Läs mer

Politiska tjänstemän?

I E-kuriren den 27:de maj finns en debattartikel om hälsa och delaktighet. Det märkliga med den är inte innehållet utan att den skrivs under av både politiker och tjänstemän. Jag tycker nog att man som politiker får stå för sina åsikter på egen hand! Hur ska läsarna uppfatta tjänstemännens roll?

Läs mer

Politisk coitus interruptus

Jag vet inte om det var Marie-Louise (KD) eller Mattias © som fick ordförande att klubba av arbetsutskottet. Det kändes mycket snopet. Min uppfattning är att det är viktigare att göra jobbet än att hålla utsatt tid! Den postcoitala domningen var ingen njutning. Vi har alla en gemensam uppgift att få våra sammanträden fungerande, men det är ordförande som leder dem. Jag hoppas det går bättre nästa gång!

Läs mer