Vaccination mot livmoderhalscancer – låt inte snålheten bedra visheten!

Vid Landstingsstyrelsens sammanträde den 2010-11-02 diskuterades vaccination av flickor 13 – 17 år mot virus som kan leda till livmoderhalscancer.

Striden står mellan två olika vaccin. Det ena är billigare men det andra skyddar bättre mot kondylom.

Vänsterpartiet ser det som mycket viktigt att vaccinationen snarast kommer igång. Vi vill även poängtera att det gäller inte bara flickor. För att minska spridning av kondylom bör det vaccin som ger största skydd mot detta användas. Det innebär att pojkar och män inte blir smittade och därmed inte sprider smittan vidare.

Vår mening är att Landstinget Sörmland ska välja det vaccin som ger största nytta för båda könen!

Kolla vad tjejer tänker:

http://ungdomar.se/forum.php?thread_id=195499

Peter Linnstrand
Vänsterpartiet

Läs mer