Nå´n j-la ordning får det väl lov att vara i ett landstings styrelse!

I något överförd betydelse av det numera bevingade uttrycket av den tidigare vänsterledaren C-H Hermansson, så är det väl applicerbart på den nuvarande landstingsmajoritetens upprepade brist på ordning och reda i sin administration.
Det är den positivare tolkningen av finansrådet (S) Kullgrens företagsamhet att gå ut till media och presentera landstingets bokslut för 2010, som hon påstod att hon tidigare presenterat för den sittande landstingsstyrelsen. Det var bara det att ledamöterna inte hade fått någon information före lunchuppehållet!
Bara rent slarv eller kanske ”ett litet pikant förbiseende” eller kanske t o m ett utslag av arrogans – att gå ut och informera media före den demokratiskt valda styrelse som ska ta ställning till informationen. Det är bara att välja läsart!
Dessvärre verkar det på senaste tiden snarast ha blivit regel än undantag att ta lätt på regelverket och hasta med hanteringen. I bästa fall blir det bara oordning.
Men nå´n jävla ordning måste det vara i ett landstings styrelse!
Lasse Nilsson

Läs mer

Vad blir notan för den usla snöröjningen?

Det är kanske svårt att sätta pris på mänskligt lidande, men att den usla snöröjningen i Nyköping hittills i vinter har förorsakat både samhället och enskilda kommunmedlemmar onödiga kostnader. Det kan man konstatera när man först nu (!) börjar flytta på stans snöhögar och samtidigt läser i tisdagens tidning om det genomsnittliga flödet av hand- och fotfrakturer och skallskador. Ca tio om dan kan man räkna in nu.
Vad facit är av onödiga trafikolyckor p g a den undermåliga får vi vänta på. Bilverkstäderna är kanske de enda som inte är direkt olyckliga när kommunen sparar på snöröjningen.
Vore spännande med en kommentar av våra politiskt ansvariga för verksamheten.

Läs mer

Fortsatt snökaos i Nyköping

Nu har snön riktigt fryst fast i stora högar. Jag hade ärenden på sta´n igår lunch. Då såg det ut så här på väg från Landstingshuset till centrum.
Lämnar aldrig Nyköpings politiker stadshuset? De som är rullstolsburna, beroende av käpp eller rullator vet i alla fall att det är förenat med risker.
Undrar just omkommunen betalarlandstinget för de ökade vårdkostnader den erbarmligt usla snöröjningen förorsakar. För sparar pengar på lidandet är väl just vad man gör.

Läs mer