Nu kan det väl vara nog…

Detta uttalande gick ut till samtlig sörmlandsmedia redan igår eftermiddag…/Lasse N

Uttalande från Vänsterpartiet i Sörmland:

Allt för länge har arvodesaffären dominerat medierapporteringen från landstinget. Detta trots att ingenting nytt framkommit i sak sedan slutet av förra mandatperioden.

Vi i Vänsterpartiet har haft mycket kritiska synpunkter på hur frågan har hanterats tidigare. Dessa har vi fört fram i debatter och via inlägg i direktvalda organ. Vi kommer alltså även i fortsättningen att motsätta oss retroaktiva beslut och hävda att man inte bara ska handla formellt efter lagens bokstav, utan även efter dess anda.

Länets tidningar har onekligen gjort ett bra jobb med att avslöja de unkna kulturer som sedan länge dominerat hanteringen av arvoden i landstinget och Vänsterpartiet har varit en pådrivande kraft för förändring och öppenhet. Utan den rapporteringen hade vi kanske fortfarande levt med samma system som förr. Men nu får det räcka.

Vi i Vänsterpartiet vill ha en hård och saklig debatt om sjukvård, kultur och personalpolitik. Vi tar därför bestämt avstånd från den typen av populistiska inlägg i pressen och hotfulla protester som nu riskerar att leda till ett ökat politikerförakt och undergräva den demokratiska debatten. Att sänka debatten och rapporteringen till en sådan nivå gynnar bara partier som hämtar sin näring ur missnöje och förakt.

För Vänsterpartiet i Sörmlands vidkommande sätter vi punkt för arvodesdebatten nu och avvaktar resultatet av den granskning som det oberoende revisorskollegiet i landstinget nu genomför.

Lotta Johnsson Fornarve
Ordförande i Vänsterpartiet Sörmland

Läs mer

Inte sällan är ”marknaden” brutal


Jag har en tid följt insändarflödet kring privatläkarna i Trosa. En i sanning märklig debatt när både privatläkarna och deras kunder ropar på samhällets bistånd, när privatföretagarna-läkarna funderar på att lägga ner verksamheten.

Jag trodde det var ett grundläggande element i det fria företagandet, att man själv bestämmer när man vill lägga av. Och så blir folk upprörda. Nån gång får man väl ändå ta ansvar för sina val!

Väljer man det privata/kommersiella alternativet i sitt vårdval så innebär det också att man faktiskt väljer att utsätta sig för marknadskrafterna fria spel.
En företagare väljer att ”stänga butiken” – är det rimligt ska samhället genast träda in och städa upp?

/ Lasse Nilsson

Läs mer