Att köpa politiskt inflytande för pengar

Den absoluta majoriteten av oss som har rösträtt i olika svenska politiska församlingar vet att den bygger på den självklara demokratiska principen ”en person – en röst”. Ytterligare möjligheter att påverka beslutsfattande i samhället är naturligtvis att gå med i ett politiskt parti eller en organisation som driver opinionsbildning i enbart vissa frågor.
Men så finns det de som försöker köpa sig ytterligare politiskt inflytande genom pengabidrag till ett politiskt parti – utan att vi andra ska få veta om det. Den demokratiskt tvivelaktiga hanteringen stöddes – till helt nyligen – av Moderaterna, Kristdemokraterna och SverigeDemokraterna.

Sverige kritiseras nu som stat av Europarådet för att vi inte har en lagstiftning som tvingar partierna att redovisa sina bidragsgivare. Den moderata partisekreteraren Arkelsten har i upprepat snirkliga och vaga resonemang den senaste tiden försökt motivera det med att det är viktigare att ”värna valhemligheten” än att redovisa dem som försöker köpa sig politiskt inflytande.

”Under galgen” tänker man sig nu att frivilligt redovisa bidrag över 20.000 kr, fr o m nu. Någon lagstiftning, jämfört med läget i många andra europeiska länder, vill man fortfarande inte veta av. Där går gränsen för den moderata genomsynligheten i samhällets beslutsfattande. Lite intressant hade det ju varit att veta vilken betydelse de stora pengabidragen kan tänkas ha haft i det senaste sörmlandsvalet.
Helt avvisande är fortfarande – inte helt förvånande – det främlingsfientliga SD.

För att mota en onödig diskussion i grind, så innebär ju inte en redovisning av privata partibidrag att föreningar och andra organisationer som inte är politiska partier slutar agera i politiska frågor.
Skattebetalarnas förening kommer säkert inte att sluta uppmuntra den moderata skattesänkarivern. De täta ideologiska bindningarna mellan bondeägda maktgruppen LRF och Centerns olika krav på statliga subventioner till den svenska jordbruksnäringen kommer naturligtvis inte heller att upphöra. LO kommer, som en av intresseorganisationerna för de lönearbetande, att försöka driva på de politiska partierna i frågor som rör relationen mellan arbete och kapital. För att nu bara antyda några exempel ett par dagar före Första Maj.

Lasse Nilsson, politisk sekreterare (V) Landstinget Sörmland

Läs mer

Sörmland är fantastiskt

Jo, jag vet – det finns risk för att landstingets verksamhet kommer att göra ett betydande budgetunderskott – om man inte vidtar några åtgärder. Men det görs nu på alla nivåer. I går satt jag och antal av mina politikerkollegor tillsammans med landstingets ledningsstab och tjänstemän från övriga förvaltningar hela dagen och nagelfor möjligheter till besparingar och omprioriteringar.
En imponerande samling kompetens och kreativitet ryms i Sörmlands landstingsverksamhet, vågar jag hävda – även från trappen till landstingshuset och nyckelskramlares uppfattningar till trots!

Känns alltså bra att sätta sig bakom ratten upp i västra Vingåker där jag bor och köra den dryga timmen till jobbet i Nyköping.
Kan det bli vackrare en vårmorron i Sörmland än just nu? Solen står fortfarande lite lågt och lyser genom de läckert ljusgröna nyutspruckna björkarna, då och då blandade med asparnas lite gulorange ton. Dikesrenarna är fullkomligt översållade med utslagna vitsippor. Höstsådden ger åkrarna en fantastisk sammetsgrön yta, avbrutet här och där av lent bruna nyanser av nysådda ytor.
Har ni tänkt på med vilken blick för det estetiska, konstnärliga, bönderna plöjer, harvar och sår sina fält!
Här och där på fälten rör sig ett tranpar gravitetisk elegant och måsarna i vitt dekorerar det nyharvade mörkbruna.

På radion kan man välja bort det hjärndöda pladdret mellan musiken i skvalkanalerna genom att ratta in public service-kanalen P2 och morronprogrammet ”Aurora”. Det gjorde jag idag och landade i Jules Massenets fullkomligt betagande cellofantasi. Mellan musiken bara fakta om det man hör, inget om att ”Nisse” är trött efter efter rilispartyt igårkväll och att det var fett häftigt på kompisresan till Paris.

Visst hade det varit läckert att också bekvämt kunna åka tåget från nordvästra till sydöstra länsdelen, utan att behöva bidra till koldioxidutsläppen. Svårt att inte fundera över detta, jag åker ju kilometer efter kilometer parallellt med TGOJ-banan. Rotade fram en bild jag tog med mobilen vid inledningen av senaste vintereländet. Tåg på de rälsen har jag sett en gång det senaste året.
Men det är faktiskt utredning på gång att åter ta upp persontrafiken. Spåren ligger där, företag som vill köra tåg finns och kostnaderna för en måttlig nödvändig upprustning är överkomliga. Vänsterpartiet kommer att fortsätta slåss för den möjligheten, jag lovar!

Lasse Nilsson, politisk sekreterare (V) i landstinget Sörmland

Läs mer